Noodopvang COA op Kranenburg

Ondernemers aan de westkant van Groningen zijn teleurgesteld over de wijze waarop zij zijn geïnformeerd over het voornemen om in een pand op Kranenburg, nabij Hoogkerk, een asielzoekerscentrum te vestigen. Het gaat om plannen van de gemeente Groningen en het COA om een asielzoekerscentrum te vestigen in een momenteel leegstaand kantoorpand aan de Eemsgolaan 7, nabij de A7. Volgens de laatst bekende informatie zou het pand weer ingebruik genomen worden door Agentschap van de Telecom.

In het gebouw zullen tijdelijk 300 en in definitieve vorm 260 asielzoekers worden gehuisvest. De gemeente heeft besloten in Kranenburg een nieuw opvangcentrum te openen om de toenemende druk op opvanglocaties in het oosten van de stad te verlichten. Het besluit is genomen na een verzoek in het kader van de spreidingswet om extra opvangplekken te creëren. Het pand in Kranenburg is gekozen “vanwege de extreme nood en het ontbreken van beschikbare alternatieven”.

Een vergunning voor tijdelijke opvang wordt momenteel voorbereid. Hoewel er is gekeken naar alternatieven was de keuze voor de Eemsgolaan volgens de gemeente noodzakelijk vanwege de urgentie en het gebrek aan andere opties. Het pand is inmiddels eigendom van COA.

Voorzitter Klaas Holtman van Bedrijvenvereniging WEST is meer dan ongelukkig met de manier waarop de besluitvorming tot stand is gekomen, en over de manier waarop de ondernemers zijn geïnformeerd. Maar ook het feit dat het geen tijdelijke, maar uiteindelijk een definitieve voorziening wordt, stoort de ondernemers zeer. “Wat wij missen is een belangenafweging tussen de vele belangen die spelen in het gebied, zowel van de zittende bedrijven als van de bewoners, alsmede een actieplan hoe voorzien wordt in thema’s als veiligheid, bereikbaarheid en impact van een AZC op de omgeving”, zegt hij.

“Wij zijn zeker niet tegen tijdelijke opvangvoorzieningen voor asielzoekers. Sterker nog: een aantal bedrijven heeft gevraagd of ze iets voor hen kunnen betekenen en of ze iets kunnen doen. Maar er zijn ook bedrijven en vastgoedeigenaren die serieuze vragen hebben. Het is dan wel zeer spijtig dat er geen beter overleg heeft plaatsgevonden”, aldus voorzitter Holtman.

Volgens Holtman heeft verantwoordelijk wethouder Manouska Molema (GroenLinks) hem wel telefonisch op de hoogte gesteld van de keuze om aan de Eemsgolaan een AZC te vestigen en heeft de wethouder ook een toelichting gegeven in een bijeenkomst met ondernemers die op 5 juni jl. heeft plaatsgevonden. “Dat is prijzenswaardig, maar wanneer er dan geen vervolg komt terwijl het onderwerp wel wordt geagendeerd in de Raad roept dat toch weer wrevel op.”

“De meeste pijn zit hem misschien wel in het feit dat in de afwegingen die zijn gemaakt de belangen van bedrijven niet eens worden genoemd. Bovendien past het besluit om hier een asielzoekerscentrum te vestigen niet in het Bestemmingsplan. Als bedrijven iets willen ondernemen dat niet past in een bestemmingsplan, dan lukt dat niet, maar dít kan kennelijk zo maar”.

Ondernemers zullen zeker juridisch advies inwinnen om te kijken naar hun positie.

Afgelopen maandag werden er in het pand twee inloopbijeenkomsten georganiseerd waar het COA en de gemeente Groningen omwonenden en bedrijven informeerde over de plannen.

Bron en foto: Groninger Ondernemers Courant 14-06-2024

foto kraneburg coa

Gerelateerde nieuwsberichten

whatsapp image 2024 07 12 at 11.19.13

12 juli 2024

Terugblik Fietstocht Ring Zuid 26 juni

Op woensdag 26 juni werden voor de laatste keer de ondernemers en medewerkers vanuit WEST…

whatsapp image 2024 06 25 at 08.11.27

12 juli 2024

Terugblik Bijeenkomst Hoendiep

Op maandagavond 24 juni jl. zijn 30 ondernemers bijeen gekomen voor een informatieve en gezellige…

whatsapp image 2024 07 12 at 10.55.29

12 juli 2024

Opening Proximus

PlegtVos heeft in sneltreinvaart studentenhuisvesting voor 400-800 studenten gerealiseerd op Zernike. Tijdens het New Energy…

nbg image787628693

6 juni 2024

Werkzaamheden asfalt Hoendiep

Op donderdagavond 20 juni 2024 wordt er om 19.00 uur gestart  met wegwerkzaamheden bij u…