Geslaagd netwerkevent met The Grone

Hoe goed ken jij Gro­nin­gen eigen­lijk? Ken jij de inspi­re­ren­de ver­ha­len en legen­des en wat zou je nog wil­len weten over onze mooie pro­vin­cie? Leden van WEST en ZO wer­den uit­ge­no­digd om dit te ont­dek­ken met The Gro­ne, een prach­tig vorm­ge­ge­ven com­for­ta­be­le tou­ring­car waar­bij de ech­te, fysie­ke wereld en mul­ti­me­dia zor­gen voor een gecom­bi­neer­de en over­wel­di­gen­de erva­ring.

Een vol­le Gro­ne ver­trok vrij­dag 31 janu­a­ri met bij­na 50 leden van WEST en ZO van­uit Gro­nin­gen de pro­vin­cie in. Als eer­ste werd Borg Ver­hil­der­sum in Leens aan­ge­daan voor een klei­ne wan­de­ling en kof­fie. Daar­na trok de bus langs een mooie rou­te ver­der naar ’t Ziel­hoes in Noord­pol­der­zijl om even uit te waai­en op de dijk (zie foto). Seaports ten­slot­te ver­zorg­de onder het genot van een hap­je en een drank­je een pre­sen­ta­tie over de ont­wik­ke­lin­gen van de Eems­ha­ven, waar­na The Gro­ne weer naar de stad terug­keer­de. WEST en ZO kij­ken terug op een geslaagd net­wer­ke­vent! Meer weten of ook eens op pad met The Gro­ne? Kijk op www.thegrone.com