Deel Hoendiep zeven weken dicht

De weg Hoen­diep in Gro­nin­gen is van maan­dag 4 juni tot vrij­dag 27 juli gedeel­te­lijk gestremd. De gemeen­te Gro­nin­gen past de krui­sing bij de U.T. Del­fia­weg aan om de weg naar het nieu­we, nog te bou­wen cre­ma­to­ri­um aan te slui­ten op het Hoen­diep. Daar­om is het gedeel­te tus­sen de Dia­mant­laan en de Johan van Zwe­den­laan in bei­de rich­tin­gen afge­slo­ten. Lees ver­der