Nieuwe en veiliger fietsoversteek Hoornsedijk

De Fietsoversteek Hoornsedijk staat al geruime tijd bekend als onveilig voor fietsers. Fietsers dienen hier een zeer drukke weg over te steken. Op verzoek van de bewoners en Bedrijvenvereniging WEST is de Gemeente Groningen nu voornemens de oversteek op de Laan Corpus den Hoorn iets te verleggen naar het Westen. Hiermee wordt de oversteek overzichtelijker voor alle gebruikers. Daarnaast zal het fietspad in rood asfalt worden uitgevoerd, zodat voor een ieder duidelijk is dat het een fietspad is. De verwachting is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2019 zullen worden uitgevoerd en afgerond.