Martini Trade Park moet aantrekkelijk ‘verblijfspark’ worden

Op 16 juli jl. organiseerden Bedrijvenvereniging WEST en de Gemeente Groningen een bijeenkomst over de gebiedsvisie Martini Trade Park voor ondernemers en vastgoedeigenaren in het gebied. Hoe kunnen we er sámen voor zorgen dat het gebied rond en tussen het Martini Trade Park en Martiniplaza zich ontwikkelt tot een aantrekkelijk en levendig gebied gebied, waar het prettig is om te werken, te wandelen en zelfs om er kortere of langere tijd te wonen? Dat was de vraag tijdens de bijeenkomst, gehouden in het gebouw van My Office Stadspark. Lees verder op de website van de Groninger Ondernemers Courant.