Kranenburgpark ligt op schema, opening verschoven

U heeft allemaal de kranen, draglines en mensen van Donkergroen aan het werk kunnen zien op Kranenburgpark. Het grondwerk is gedaan, de paden zijn aangelegd en er is veel gezaaid en geplant. Dit voorjaar moet de grond een bloemen- en plantenpracht laten zien.

Hiermee heeft WEST in samenwerking met de bewoners en vele afdelingen van de Gemeente Groningen een behoorlijke kwaliteitsimpuls kunnen geven aan Kranenburg, waardoor het verblijfsklimaat verbeterd is en de aantrekkelijkheid van het gebied toeneemt en leegstand wordt voorkomen. Voor de bewoners hopen we dat de gebruiksmogelijkheden in het gebied zijn toegenomen.  Hiermee is fase 1 van het project Kranenburgpark ten einde gekomen en wordt volop ingezet op fase 2, namelijk dat het gebied ook gebruikt gaat worden waarvoor het bedoeld is: verblijven, sporten, wandelen, feestjes te vieren, vergaderen of lunch te gebruiken.

De afronding van fase 1 en de start van fase 2 wil WEST graag vieren met een element waarmee de werknemers van de bedrijven ook daadwerkelijk uitgenodigd worden om kennis te maken met de mogelijkheden, de showcase van gebruik van het circulariteit principe wordt gepresenteerd aan de community van bedrijven die bezig zijn met circulariteit en een mini-seminar met de betrokkenen in het ontwerp- en realisatieproces om ervaringen en best practicus te delen. Samenwerking tussen bedrijven, bewoners en gemeente is immers de ruggengraat van de nieuwe Omgevingswet. Tenslotte verdient het project een feestelijk moment met alle betrokkenen.

Deze opening was, zoals eerder bericht, in voorbereiding voor 12 december en velen van u hebben deelname toegezegd waarvoor dank! Er heeft een schouw in het gebied plaatsgevonden en is gezien de drassigheid van de bodem en het nog niet zichtbare resultaat van de zaai- en pootgoed, geadviseerd om de activiteiten naar een later moment te verplaatsen om schade aan het park te voorkomen. De grond is eenvoudig nog te onstabiel om veel bezoekers te faciliteren, waardoor de geplande opening van 12 december zal worden verschoven naar een later tijdstip.

Het programma staat onverkort en de voorbereidingen gaan gewoon door. Zodra een nieuwe datum bekend is, wordt hierover gecommuniceerd. Mochten er tussentijds vragen zijn laat u het s.v.p. weten.