Komt u ook naar onze Ledenvergadering 29 november a.s.?

Ledenvergadering Bedrijvenvereniging WEST

Te gast bij:Lode Holding B.V.
Zernikepark 16 te Groningen

Parkeren:
Er zijn meerdere parkeerterreinen op de Zernike Campus. Klik hier voor een plattegrond van de diverse terreinen dichtbij Zernikepark 16.

Programma 29 november:
16:45-17:00 uur:   Ontvangst
17:00-18:00 uur:   Ledenvergadering
18:00-19:00 uur:   Presentatie Merlijn Poolman; presentatie en rondleiding Lode Holding
19:00-20:00 uur:   Diner en afsluiting

Agenda Ledenvergadering:

 1. Opening
 2.  Mededelingen
 3. Notulen Ledenvergadering van 21 juni 2017 (download hier: Notulen Ledenvergadering d.d. 21 juni)
 4. Voortgang Collectieve Surveillance (BBOG)
 5. Stand van zaken retailagenda
 6. Campusmanagement en samenwerking
 7. Begroting 2018 (download hier: Conceptbegroting 2018)
 8. Het Fonds
  – Verslag beoordelingscommissie (download hier: Verslag Beoordelingscommissie d.d. 31 oktober)
  – Evaluatie Het Fonds
  – Goedkeuring pakket ingediende aanvragen
 9. W.v.t.t.k.
 10.  Afsluiting

 U kunt zich hieronder aanmelden:

Fill out my online form.