Je komt wat tegen!

Je komt wat tegen!

De oren en ogen van de Groninger bedrijfsverenigingen komen heel wat tegen op hun rondes door en over de bedrijventerreinen in de stad Groningen.

Die oren en ogen behoren letterlijk aan de mensen van CRUON en politie die gedurende (meestal) avondlijke en nachtelijke uren rond rijden over de bedrijventerreinen in Groningen. Dat doen ze binnen de afspraken die de bedrijvenverenigingen, gemeente, politie, brandweer en CRUON begin dit jaar hebben gemaakt. Kort samengevat houden die afspraken in dat CRUON in afstemming met de politie gedurende de stille uren over de bedrijventerreinen surveilleert en rapporteert over de ongerechtigheden die men tegen komt. Dat zijn soms personen die zich verdacht ophouden en heel vaak, plat gezegd, troep op de stoep. Maar ook zaken als kapotte lantaarns, gaten in de weg en verkeersborden die scheef staan. En dat het lang niet altijd de overheid is die steken laat vallen, blijkt uit de rapportages die we onder ogen krijgen.

Het mag een wonder heten dat er niet meer wordt ingebroken en niet meer wordt gestolen. In de lijsten komt opvallend vaak voor dat hekken open staan of niet zijn afgesloten. Ook ramen staan vaak midden in de nacht open en soms zelf ook deuren en toegangspoorten. Waar mogelijk sluit de dienstdoende surveillant de zaak, in ieder geval voor het oog, af. En stopt bij het betreffende bedrijf een briefje in de bus met zijn waarneming en de actie die hij heeft ondernomen.
Zwerf- en bouwafval staan ook hoog op de lijst met aandachtspunten. Daarvan is het dan niet altijd duidelijk waar de oorzaak ligt en wie de veroorzaker is. Maar ook hier geldt dat vele bedrijven de hand in eigen boezem kunnen steken waar het gaat om het aangezicht van eigen bedrijf en de omgeving. Ruim op die troep! CRUON rapporteert zwerf- en bouwafval aan de gemeente die dan zorg draagt voor het opruimen daarvan. Datzelfde geldt ook voor de aanpak van kapot straatmeubilair en niet werkende straatverlichting.
Auto’s die verdacht staan opgesteld of personen die zich verdacht ophouden worden geregistreerd en zo nodig doorgegeven aan de politie.
En gek genoeg maken inbraken een relatief beperkt onderdeel van de lijst uit. Dat wil niet zeggen dat het helemaal niet voorkomt maar toch…

Nu we een aantal maanden met alle betrokken partijen samen werken, zien we dat veel ‘onheil’ kan worden voorkomen door gewoon een beetje netter op eigen terrein en omgeving te zijn, door ramen en deuren te sluiten en hekken dicht en op slot te doen. Zo simpel kan het zijn.

Samen werken loont. De surveillance van CRUON is in een private dienstverlening die in een collectief door de bedrijvenverenigingen met cofinanciering door de gemeente wordt bekostigd. De politie draagt daarin actief bij vanuit haar taak als hoeder van de openbare orde. De brandweer adviseert op het gebied van brandveiligheid. En er zijn recent afspraken gemaakt met de gemeentelijke dienst Stadsbeheer. Na melding van zwerfafval, kapot straatmeubilair en niet werkende openbare verlichting, neemt Stadsbeheer actie en ruimt op en herstelt waar mogelijk. Dat geldt ook voor gaten in het wegdek en kapotte stoeptegels.
Met deze vorm van samen werken sturen de bedrijvenverenigingen nadrukkelijk mee waar het gaat om ‘Schoon, heel en veilig’. Het voertuig daarvoor is de stichting BBOG.

BBOG staat voor de Stichting Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen. De stichting heeft (statutair) als doel om voorkomende criminaliteit terug te dringen in een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en bedrijvenverenigingen. Zij ontplooit activiteiten die betrekking hebben op criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg. In de praktijk zien we dit ruim als de aanpak van schoon, heel en veilig omdat een schone en ‘hele’ omgeving in grote mate bijdraagt aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel.

Bron: Stichting Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen (BBOG).