Houdt de dief! Ongewenste gast gestopt tijdens surveillance bedrijventerrein

De CRUON busjes rijden in opdracht van BBOG kris kras over de bedrijventerreinen. Veel van wat ze zien gaat over vuil, open hekken en deuren en kapotte straatverlichting en soms…..

De surveillanten schrikken niet meer zo gauw. Wel is er verbazing. Wat gaan mensen soms slordig met hun spullen om. In de herhaling komen open hekken en deuren veelvuldig voor. Maar ook zwerfvuil en verlaten banken, die overigens bijna uitnodigend in een perkje of bij een deur staan opgesteld. Een grote meubelzaak stalt spullen buiten: een prachtkans voor lieden die zich graag gratis en voor niets (tuin)meubelen toe-eigenen. Een verlaten auto zonder kenteken op Westpoort. Afdeling Handhaving van de gemeente heeft er al een papier opgeplakt: een brief aan de eigenaar van de auto: komt u uw wagen niet ophalen dan doen wij dat voor u en brengen hem op uw kosten naar de sloop. Op een enkele plek treffen we de restanten aan van een, smakelijke (?), maaltijd inclusief bestek en dipsaus. Vlak in de buurt lijkt het alsof iemand zijn boodschappentas in het struikgewas heeft uitgepakt. Of dat ook zo is, weten we niet.

Wat we wel weten dat in deze buurt een surveillant een dezer dagen een ongewenste gast tegen kwam. Een korte worsteling volgt en met een druk op de alarmknop is de politie gewaarschuwd. De gast vlucht en weet zich te verstoppen. De politie is, vrijwel direct met verschillende politieauto’s en een politiehond ter plaatse. De hond kwijt zich voortreffelijk van zijn taak en vindt de ‘vluchteling’. Er is geen ontkomen meer aan want de hond is vastberaden en vasthoudend. Een mooi staaltje van samenwerking tussen beveiliger en politie voorkomt inbraak en de dader krijgt, hopelijk, zijn welverdiende straf. Terug op ‘plaats delict’ constateren we dat het ongewenste gasten soms wel erg gemakkelijk wordt gemaakt, in dit geval met gaten in de hekken. Ze bieden toegang en zo nodig ook een uitgang als de nood aan de man komt. Hier ligt een schone taak voor beheerders van gebouwen en terreinen: zorg dat je goed afsluit, gaten in hekken dicht en ramen en deuren sluiten.

BBOG

Binnen BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen) werken gemeente, politie, veiligheidsregio en bedrijvenverenigingen onder het motto Schoon, Heel en Veilig samen aan criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg op de bedrijvenlocaties in Groningen.

surveillance bedrijventerrein