Het Fonds Ondernemend Groningen heeft een nieuwe naam: Ondernemersfonds Groningen

Het Fonds Ondernemend Groningen heeft een nieuwe naam: Ondernemersfonds Groningen. Korter en krachtiger, en misschien wat pittiger, en ook aansluitend bij de naamgeving van vergelijkbare fondsen elders in Nederland. Behalve een nieuwe naam heeft het fonds ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

Het Ondernemersfonds Groningen speelt, vaak achter de schermen en minder zichtbaar, nadrukkelijk een rol in de economie van de stad. Het fonds wordt gefinancierd middels een opslag op de OZB niet-woningen, en dankzij deze middelen kunnen tal van projecten mogelijk worden gemaakt in het algemeen belang van ondernemers in Groningen. Groningen telt ruim tienduizend ondernemingen.

De nieuwe naam en nieuwe uitstraling komen aan de vooravond van het tienjarig bestaan. Het Groningse fonds ging van start op 1 januari 2011, met als doel ondernemersverenigingen te helpen bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke stad. Door het oprichten van een fonds kon ook worden voorkomen dat er situaties ontstaan dat sommige ondernemers wél, en andere niet willen bijdragen aan voorzieningen waar alle ondernemers baat bij hebben.

Aanvragen voor projecten kunnen worden ingediend via de vijf bedrijvenverenigingen: Groningen City Club, Bedrijvenvereniging WEST, Bedrijvenvereniging ZO, VBNO en Bedrijvenvereniging Ondernemend Ten Boer. Zij beheren de trekkingsrechten in hun gebied. Overigens kunnen ook niet-leden bij de in hun werkgebied actieve bedrijvenvereniging projecten indienen.

‘De afgelopen bijna tien jaar zijn er ruim 800 initiatieven gerealiseerd met steun van dit fonds. Van de Groninger Retail Academy tot sfeerverlichting in winkelstraten, en van collectieve surveillance tot het aankleden van wijkwinkelcentra’, vertelt Berjo Wortmann, voorzitter van het Ondernemersfonds Groningen. Overigens zijn het de bedrijvenverenigingen die de projectaanvragen indienen, het fondsbestuur beoordeelt uitsluitend of ze aan de voorwaarden voldoen.

‘Het ondernemersfonds speelt een wezenlijke en verbindende rol bij het verbeteren van het economische klimaat in de stad. Wij vonden het tijd worden om met een nieuw logo, ontworpen door het jonge bureau Buenaparte, en een nieuwe naam, uit te dragen dat we van betekenis zijn voor ondernemend Groningen’, aldus Berjo Wortmann.

Vijf initiatievenknoppen

Het Ondernemersfonds Groningen wil niet alleen projecten mogelijk maken, maar vooral ook een stimulerende en enthousiasmerende rol vervullen. ‘Wij weten dat er veel ondernemers zijn met goede ideeën. Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel in deze coronatijd: het barst van de creatieve ideeën in Groningen. Wij willen voorkomen dat deze ideeën in een lade verdwijnen. We hebben daarom vijf prachtige zgn. “initiatievenknoppen” laten ontwerpen. Dat zijn hedendaagse ‘ideeënbusjes’ die de 5 verenigingen tijdens bijeenkomsten en vergaderingen met ondernemers kunnen gebruiken om ondernemers te verleiden hun ideeën in te dienen, zodat er niets verloren gaat!

De knoppen hebben overigens ook digitale varianten, die straks een plek krijgen op de websites van de bedrijvenverenigingen. ‘Op die manier willen we ondernemers vanuit alle delen van de Groningse economie, uit alle wijken en van alle bedrijventerreinen, stimuleren om projecten aan te dragen. Het bruist nog steeds in economisch Groningen en we willen eraan bijdragen dat goede ideeën ook daadwerkelijk tot ontwikkeling komen’, aldus voorzitter Berjo Wortmann.