Grote opkomst gebiedsbijeenkomst Corpus den Hoorn

Een gezelschap van ruim 20 ondernemers, gevestigd  op Corpus den Hoorn was te gast bij Johnson & Johnson Vision Care. Directeur Jan Thalens nam de aanwezigen mee in de geschiedenis van het wereldwijde concern, en vertelde over hetgeen op de site in Groningen op het gebied van oogzorg, en met name intra-oculaire lenzen, ontwikkeld en geproduceerd wordt. Johnson & Johnson heeft verbouwplannen en werkt graag samen om de kwaliteit van het bedrijfsklimaat op Corpus den Hoorn te verbeteren. Na afloop was er voor belangstellenden een rondleiding in de cleanroom waar 24/6 geproduceerd wordt.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Corpus staat al langere tijd onder druk. Na Operatie Julianaplein is nu de Leonard Springerlaan voor anderhalf jaar afgesloten, met als gevolg extra verkeersdruk. Rondom Corpus zijn de komende 2 jaar nog diverse grote en kleinere stremmingen gepland. Jalien Westerhof van Groningen Bereikbaar wijst op de website van Groningen Bereikbaar, waar actuele informatie te vinden is. Ook staan op deze site teksten en tools waarmee bedrijven/instellingen relaties kunnen informeren over de actuele bereikbaarheid situatie. Daarnaast biedt Helma Krekels bedrijven aan om een analyse te maken over de huidige en gewenste duurzame mobiliteitsaanpak en de bekostiging daarvan. Helma is bereikbaar onder nummer 06-646258196. De aanpak van de Oranje Krekel bij het Martini Ziekenhuis leidt inmiddels tot resultaten.

Gebiedsontwikkeling

In eerdere bijeenkomsten zijn de plannen voor 350 wooneenheden op de oude ALO locatie, Het Holt, uitvoerig besproken. Naast woningbouw is er plaats voor commerciële ruimten zoals kantoren, horeca en winkels. Er is veel ruimte voor groen gereserveerd en het gebied zal worden ingericht om elkaar te ontmoeten. In het plan is wel parkeerruimte opgenomen, echter in beperkte mate. Door het gebruik van deelauto’s en de bestaande parkeerruimte bij het Martini Ziekenhuis verwacht de ontwikkelaar MWPO voldoende capaciteit te hebben. De plannen rondom het Holt  staan open voor inspraak, uitgebreide informatieavonden hebben plaatsgevonden. Meer informatie is te vinden op holtgroningen.nl Het streven is om eind 2023, begin 2024 te starten met de bouw.

Inmiddels heeft er schouw in gebied plaatsgevonden, samen met de Dienst Stadsbeheer van de Gemeente. Het Martini Ziekenhuis heeft de bezoekersparkeerplaats opnieuw ingericht. Samen met DonkerGroen wordt bekeken wat gedaan kan worden om deze nieuwe verbinding met het Ziekenhuis te upgraden door meer groen in de omgeving toe te passen. Ook zal met Marcel Smale van DonkerGroen gewerkt worden aan een gebiedsplan.

De gebiedsvisie Corpus is nog niet gepubliceerd onder meer door ziekte en nader verkeerskundig onderzoek. Het streven is om dit volgend jaar te kunnen presenteren. Aanwezigen vinden het teleurstellend dat plannen steeds worden uitgesteld en zijn eventueel bereid om samen met de gemeente te kijken waar zaken mogelijk kunnen worden versneld of waar eventueel hulp geboden kan worden.

Overige zaken

  • Petra Koetje wordt van harte welkom geheten, Petra is eigenaar van Martini Massagetherapie en gevestigd op het bedrijventerrein.
  • Janneke van Leeuwen meldt dat Anker hard gewerkt heeft aan verduurzaming van het pand en heeft inmiddels het A-label gekregen. Ook in het najaar is Janneke tevreden over de zelf opgewekte energie.
  • Zowel Tim Graafsma van Waarborg Vastgoed als Martijn van Koningsveld van Aroundtown geven aan dat ze verbouwingsplannen hebben en graag meewerken aan de verdere gebiedsontwikkeling.
  • Sander Spijker wordt van harte welkom geheten als contactpersoon van WEST bij de Gemeente Groningen.

 

Samenvattend, een geslaagde gebiedsbijeenkomst en bij thuiskomst ook nog eens het bericht dat het Nederlands elftal, ook zonder onze support, Qatar heeft verslagen met 2-0.

Meer informatie en links

Bereikbaarheid

Op de website van Groningen Bereikbaar is informatie te vinden over actuele afsluitingen en stremmingen.
Ook vind je hier in de toolkit teksten en tools om je relaties te informeren.

Ledenaanbieding duurzame mobiliteit

Voor leden die aan de slag willen met duurzame mobiliteit, worden de eerste twee gesprekken met Helma Krekel van De Oranje Krekel door WEST aangeboden, daarna wordt op basis van uurtarief een maatwerkofferte opgesteld. Dit geldt voor de eerste 7 bedrijven dus wees er snel bij! Meer informatie en aanmelden