Groninger Retail Agenda

De Groninger Retail Agenda is een initiatief van de
Groningen City Club, in samenwerking met Bedrijvenvereniging West en in afstemming met de
samenwerkingspartners in de Koepel Economische Agenda Groningen.

Klik hier voor de Groninger Retail Agenda.