Gebiedsbijeenkomst Kranenburg 4 juli jl.

Op 4 juli heeft een lunchbijeenkomst plaatsgevonden op en over Kranenburg. Naast het informeel ontmoeten van elkaar, na een lange periode waarin dit werd bemoeilijkt, was de bijeenkomst voor WEST een ideaal moment om stil te staan bij Kranenburgpark.

Opening Kranenburgpark

In coronatijd is Kranenburgpark samen met de gemeente Groningen en Donkergroen aangelegd. De oplevering van het park viel samen met corona en derhalve moest de formele opening worden afgelast. Het idee blijft om het park te betrekken bij de beweegagenda van de bedrijven en te gebruiken voor activiteiten. De aanwezige ondernemers zijn enthousiast om de opening van het park in september alsnog te laten plaatsvinden en om te verkennen welke mogelijkheden er zijn op het gebied van bewegen, het leggen van contacten en netwerken voor de gevestigde bedrijven. De aanwezige bedrijven zullen informatie actief delen in bestaande pandoverleggen c.q. huurdersoverleggen.

In de afgelopen jaren hebben er de nodige verschuivingen plaatsgevonden in het gebruik van de panden. Waar grotere bedrijven zijn verdwenen, zijn kantoorruimtes verhuurd aan meerdere kleinere bedrijven. De uitdaging blijft om Kranenburg een eenduidige uitstraling te geven. Vanuit de bewoners is het de wens om bij de plaatsing van geluidswallen rekening te houden met de wens om als zichtlocatie ook zichtbaar te blijven. Het ‘fout’ parkeren blijft een aandachtspunt. Niet duidelijk is of forenzen veel gebruik maken van het parkeren langs de Rozenburglaan of dat dit medewerkers van bedrijven betreft. Qua overlast wordt gewezen op hangjongeren en de contacten die hierover lopen met de wijkagent. Verenigingsmanager Erwin Mulder zal via BBOG (BedrijfsBeveiliging Omgeving Groningen) informeren naar de afspraken rondom surveillance op Kranenburg.

Werkzaamheden Ring

De werkzaamheden aan de Zuidelijke Ring hebben ook op Kranenburg zijn weerslag. Bedrijven ervaren meer verkeersdruk en wachtrijen om het bedrijventerrein af te rijden. Ook ervaart men hinder van sluipverkeer. Om op de hoogte te blijven van actuele werkzaamheden is het advies om je te abonneren op de nieuwsbrieven van Groningen Bereikbaar en deze informatie aan werknemers te verspreiden. WEST zal in elk geval melding maken van de toegenomen verkeersdruk, zodat er wellicht metingen kunnen worden verricht om te kijken waar knelpunten liggen om op die manier tot oplossingen te komen. De verkeersdruk zal waarschijnlijk nog niet snel afnemen, want ook in de komende periode staan er nog diverse werkzaamheden gepland, waardoor deze zomer afwisselend diverse op- en afritten tijdelijk worden afgesloten. Van oktober tot maart is de Leonard Springerlaan niet vanaf de Ring te bereiken en daarna wordt het Vrijheidsplein nog aangepakt. Overigens is het mogelijk om per bedrijf een advies op maat te ontvangen over de wijze waarop duurzame mobiliteit binnen de organisatie kan worden ingericht. Belangstellenden kunnen zich melden bij verenigingsmanager Erwin Mulder.

 

 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

De aanwezigen kijken terug op een zinvol overleg. Klaas Holtman nodigt nieuwe bewoners uit om zich aan te sluiten bij WEST, om zo gezamenlijk op te kunnen trekken om Kranenburg een aantrekkelijk werk- en verblijfsgebied te laten zijn waar ondernemers elkaar gemakkelijk weten te vinden.

Meer informatie lidmaatschap & lid worden