Gebiedsbijeenkomst Corpus den Hoorn 1 juli

In maart bent u tijdens een gebiedsbijeenkomst geïnformeerd over de concept gebiedsvisie die in opdracht van de gemeente Groningen wordt opgesteld. Het is de verwachting dat de Gemeente in kwartaal 3 van 2022 de definitieve gebiedsvisie presenteert.

Inmiddels wordt een plan gemaakt om voor de korte termijn de groenvoorziening te verbeteren en wil WEST opdracht geven tot een onderzoek naar het opzetten van samenwerking om te voorzien in de huidige en toekomstige energiebehoeftes.
De Aannemer van de Zuidelijke Ringweg wil u informeren over de werkzaamheden die ook het gebied Corpus den Hoorn raken en WEST stelt voor om een werkgroep samen te stellen met ondernemers uit Corpus den Hoorn om bovenstaande plannen verder uit te werken. Tenslotte hopen we enkele ondernemers aan het woord te laten over hun toekomstplannen.

Uitnodiging & Aanmelden

Graag nodigen wij u uit om te reageren op bovenstaande ideeën en informatie, tijdens een bijeenkomst op vrijdag 1 juli aanstaande van 15.15 – 17.00u (inloop vanaf 15.00u). De bijeenkomst zal ook dit keer plaatsvinden in Kaap Hoorn (Kaapse Baan 1, Groningen).

Uw aanwezigheid en inbreng wordt zeer gewaardeerd, want alleen samen kunnen we zorgen voor een aantrekkelijke vestigings- en verblijfsplaats. U kunt zich onderstaand aanmelden voor deze bijeenkomst.

Wij kijken uit naar uw komst op 1 juli aanstaande.

AANMELDEN