Gebiedsbijeenkomst Corpus den Hoorn 7 december jl., forse woningplannen ‘Holt’ op oude ALO locatie

Op 7 december heeft een digitale bijeenkomst plaatsgevonden voor ondernemers uit Corpus den Hoorn. Een team van partners, een vertegenwoordiging van de ontwikkelaar MWPO en de gemeente Groningen, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwbouwproject ‘Holt’ op de oude ALO locatie, heeft een toelichting gegeven op het gedachtengoed achter de nieuwbouwplannen.

Het project omvat een combinatie van duurzaamheid, groen, hoogwaardige woonkwaliteit en commerciële ruimte. De uitstraling van het gebied wordt parkachtig met zowel hoog- als laagbouw. Bomen en groen zullen de biodiversiteit in het gebied versterken. Er is rekening gehouden met de klimaatveranderingen. Wat betreft de inrichting van de commerciële ruimte denkt men aan zorgbedrijven en een koffiezaak in de ‘plint’ van de hoogbouw. Volgend jaar zal een start worden gemaakt met de werkzaamheden, die ongeveer 2 tot 3 jaar in beslag zullen nemen.

 

Meer informatie nieuwbouwproject Holt

Meer informatie over het nieuwbouwproject ‘Holt’ :

Via de website www.holtgroningen.nl

Presentatie MWPO (volgt)