Extra straatverlichting bedrijventerreinen

Oplichtende gevelflitsers zorgen bij avond en nacht voor extra verlichting van de openbare ruimte.

In de optelsom van 59 feiten en feitjes die politie en beveiligingsbedrijf CRUON in hun gezamenlijke rondes in oktober in de avond- en nachturen zijn tegen komen, valt op dat veel van hetzelfde valt te constateren. Ramen, deuren en hekken zijn niet goed gesloten, dumping van afval, (herhaalde) inbraken en pogingen tot inbraak, auto’s die met haast wegrijden enz. Verder valt in ieder geval op dat hangjeugd de weg naar de bedrijventerreinen heeft gevonden, al dan niet voorzien van fraai opgetuigde auto’s.
Daarnaast: we nemen aan dat het geen bewuste keuze is maar toch, de publieke ruimte wordt extra verlicht door de gevelflitsers die bij tijd en wijle afgaan. Degenen die het aangaat, krijgen een ‘rapportje’ van bevindingen in de bus.

De gezamenlijke surveillancerondes vinden plaats conform de afspraken binnen BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen). Binnen BBOG werken gemeente, politie, veiligheidsregio en bedrijvenverenigingen onder het motto Schoon, Heel en Veilig samen aan criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg op de bedrijvenlocaties in Groningen.