Extra financiële tegemoetkoming voor Groninger Ondernemers in de retail en horeca

Onlangs heeft de Gemeente Groningen twee extra financiële regelingen vrijgegeven voor ondernemers in de retail en horeca die door Corona hard zijn getroffen.

Regeling 1: Incidentele bijdrage voor naleving coronatoegangsbewijzen (Horeca) – max. € 1250,-

Per horecabedrijf gevestigd in de gemeente Groningen is er maximaal €1250 beschikbaar. De gemeente Groningen keert uit aan horecabedrijven die extra kosten hebben moeten maken voor naleving CTB.

Welke kosten worden vergoed?

De kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen (CTB) bevorderen en vergemakkelijken:

 • Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten
 • Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten
 • In geval van externe inhuur; de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten
 • Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.
Voorwaarden
 • Alleen voor horecabedrijven in de gemeente Groningen die kosten hebben gemaakt voor naleving CTB
 • Alleen voor kosten in de periode van 1 januari 2022 t/m 25 maart 2022
 • De aanvraag moet uiterlijk 29 april 2022 door ons zijn ontvangen via het aanvraagformulier hieronder.
Aanvragen

Het gaat dus alleen om kosten die zijn gemaakt van 1 januari t/m 25 maart 2022. Doe de aanvraag uiterlijk 29 april 2022.

 

Regeling 2: Tegemoetkoming specifiek sectoren Groningen (Retail + Horeca +…) – max. € 1500,-

Ondernemers uit sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit de regeling Tegemoetkoming Specifieke Sectoren Groningen (TSSG).

Over deze regeling

Op basis van onderzoekscijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is bepaald welke sectoren in Groningen een omzetdaling hebben gehad van meer dan 40%.

De gemeente Groningen heeft hiervoor 2,9 euro miljoen beschikbaar gesteld voor ondernemers vanuit de eerdere TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Per onderneming, gevestigd in de gemeente Groningen, met de juiste SBI code, is er maximaal € 1.500 beschikbaar.

Voorwaarden
 • Uw onderneming is gevestigd in de gemeente Groningen
 • Uw onderneming heeft één of meerdere van de volgende SBI code(s): 1811, 18121, 18122, 18123, 18124, 18125, 18129, 1813, 1814, 1820, 31011, 31012, 3102, 3103, 3109, 47299, 47641, 47711, 47712, 47713, 47789, 47999, 5010, 5030, 55101, 55102, 56101, 56102, 5621, 5630, 7911, 7912, 7990
 • Uw onderneming moet minimaal op 1 september 2021 in de gemeente Groningen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
Aanvragen

Uw aanvraag moet uiterlijk 29 april 2022 door ons zijn ontvangen.

Meesturen bij uw aanvraag
 • Een uittreksel van uw KvK registratie
 • Een kopie van uw zakelijke bankafschrift.

 

Meer informatie een aanvragen

Regeling 1: Incidentele bijdrage voor naleving coronatoegangsbewijzen (Horeca) – max. € 1250,-

https://gemeente.groningen.nl/incidentele-bijdrage-voor-naleving-coronatoegangsbewijzen-ctb

 

Regeling 2: Tegemoetkoming specifiek sectoren Groningen (Retail + Horeca +…) – max. € 1500,-

https://gemeente.groningen.nl/tegemoetkoming-specifieke-sectoren-groningen-tssg

 

Voor beide regelingen geldt dat de aanvraag uiterlijk 29 april 2022 ingediend moet zijn