Participatiebijeenkomst Ontwikkelvisie Zernike Campus 23 november

Bedrijvenvereniging WEST, Gemeente Groningen en Campus Groningen nodigen je van harte uit voor een informatiesessie over de Ontwikkelvisie Zernike Campus op woensdag 23 november, van 13.00 tot 15.00 uur.

Tijdens deze sessie krijg je een update over de herziening van de gebiedsvisie Zernike Campus die de gemeente momenteel opstelt. Graag ontvangen de opstellers van de visie ook de input van het bedrijfsleven. Deze input wordt gebruikt om de Ontwikkelvisie Zernike Campus te verbeteren en te voltooien. Kom dus langs en maak gebruik van de gelegenheid zodat de Ontwikkelvisie tot een breed gedragen succesvolle ontwikkeling op de Campus leidt.

Achtergrond Ontwikkelvisie Zernike Campus
De gemeente Groningen is met haar partners bezig om een herziene Ontwikkelvisie Zernike Campus op te stellen als vervolg op het huidige West8-plan. Het bureau West8 heeft in 2014 een stedenbouwkundige visie opgesteld, waarin de ontwikkelopgaven in de openbare ruimte zijn opgenomen. Een deel daarvan is uitgevoerd, zoals de herinrichting van de Zernikelaan. Een deel van de plannen is nog niet uitgevoerd. De partners van Campus Groningen zien een aantal inhoudelijke ontwikkelingen die een plek moeten krijgen. De visie van West8 biedt hier onvoldoende basis voor; denk hierbij aan nieuwe ontwikkelopgaves met innovatiecentra, grootschalige inhoudelijke initiatieven, toevoeging van gewenste voorzieningen, bereikbaarheidsvraagstuk maar ook de inpassing van huisvesting. De partners binnen Campus Groningen hebben daarom behoefte aan een grondige herijking van de stedenbouwkundige visie, een gebiedsvisie.

Het uiteindelijke doel is om Zernike Campus een aantrekkelijke locatie te laten blijven voor (internationale) studenten, onderzoekers, kenniswerkers en bedrijven, met een concurrerend innovatieklimaat, hoogwaardige voorzieningen, een laagdrempelige arbeidsmarkt en een aangename, betaalbare leefomgeving. Met de nieuwe gebiedsvisie willen de partners de gebiedsontwikkeling van Zernike Campus optimaliseren en daarmee bijdragen aan de randvoorwaarden voor groei van de innovatieve werkgelegenheid van de gemeente Groningen.

Aanmelden: secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl


Bedrijvenvereniging WEST

Organizer

Bedrijvenvereniging WEST
Email
secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl

Date

23 november 2022

Time

13:00 - 15:00

Location

Space Werkcafé
Blauwborgje 31, Groningen (3e etage)