Informatiebijeenkomst COA – Hoendiep

Op 27 september jl. heeft de gemeente Groningen ondernemers op en rondom het Hoendiep een brief toegestuurd. Hierin heeft de gemeente hen geïnformeerd over de opvang van circa 60 alleenstaande minderjarige vluchtelingen in het Hanzeplaza-gebouw aan de Protonstraat 16. In deze brief is ook aangegeven dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Groningen een informatiebijeenkomst zouden plannen.

Het was in eerste instantie de bedoeling om 60 alleenstaande minderjarige vreemdelingen vanaf begin november op te vangen in Hanze Plaza. Vanwege de crisissituatie in Ter Apel heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de gemeente Groningen inmiddels dringend verzocht om deze vluchtelingen al eerder te plaatsen op de locatie; namelijk vanaf 20 oktober. De gemeente heeft hiermee ingestemd.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 30 oktober zal het COA en de gemeente Groningen ondernemers, medewerkers en vastgoedeigenaren nader informeren over de totstandkoming en het vervolgproces rondom de opvang van vluchtelingen op deze locatie. Een exact programma en een locatie voor deze bijeenkomst volgt zsm.


Date

30 oktober 2023

Time

19:00 - 20:30