Gebiedsbijeenkomst ontwikkelingen Corpus den Hoorn

Er is veel bedrijvigheid op Corpus den Hoorn en er gaat nog meer gebeuren. Er zijn ontwikkelingen en wensen op het gebied van bereikbaarheid, vergroening, meer woningbouw en economie (uitbreiding). Om u daarover te informeren en u uit te nodigen om mee te denken over de verdere ontwikkelingen op Corpus den Hoorn organiseert de Gemeente Groningen samen met WEST een ondernemersbijeenkomst.

Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst op woensdag 30 maart aanstaande van 16.00-18.00u (inloop vanaf 15.45u) . De bijeenkomst zal plaatsvinden in Kaap Hoorn (Kaapse Baan 1, Groningen). Middels de button aan de rechterzijde kunt u zich aanmelden.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de stappen die gezet worden om vanuit de Gemeente Groningen en Martini Ziekenhuis tot een actuele gebiedsvisie te komen. Ook informeert Waarborg u over hun plannen. Uw inbreng is belangrijk. De gebiedsvisie moet een samenhangende en integrale visie zijn die sturing geeft aan de toekomstige ontwikkelingen in Corpus den Hoorn-Zuid. Dit kunnen we alleen maar met elkaar doen.

Wij kijken uit naar uw komst op 30 maart aanstaande.

Klaas Holtman, voorzitter bestuur WEST

Jesse van der Laan, Gemeente Groningen

Monique Koolman, Gemeente Groningen


Bedrijvenvereniging WEST

Organizer

Bedrijvenvereniging WEST
Email
secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl

Date

30 maart 2022

Time

16:00 - 18:00