Be Smart Be International: Internationaal circulair ondernemen

Op vrijdag 9 juni presenteert Robert Doornbos, analist Formule 1 en voormalig autocoureur, het event op het TT-circuit in Assen. Robert geeft een Formule 1 presentatie en zit ook de rest van het programma voor.

Robert Doornbos zal ook ingaan op de situatie hoe de Formule 1 omgaat met de
uitdaging om schoner te worden. Duurzaam internationaal ondernemen is
natuurlijk een onderwerp waar elke ondernemer mee worstelt. We belichten
tijdens dit event meerdere kanten van dit verhaal.

De samenleving verandert en daarmee ook de waarden die van belang worden
gevonden. Door de eeuwen heen is het waarde(n)begrip continu aan verandering
onderhevig gebleken. Aanvankelijk bepaalde goud de waarde van een goed,
vervolgens bepaalde de hoeveelheid arbeid die nodig was om een goed te produceren
de waarde ervan. Nog weer veel later werd de waarde van een goed bepaald door
de monetaire prijs die eraan gehangen werd. Nu wordt steeds meer uitgegaan van
een meervoudig waarde begrip, dat wil zeggen dat de waarde van een goed of
dienst niet alleen door de prijs, maar ook door de sociale en ecologische
impact van dat goed wordt bepaald. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor
bedrijven.

Op vrijdag 9 juni 2023 informeren we u tijdens HÈT Export event van het jaar
over ‘Internationaal Circulair Ondernemen’. Op dit moment zijn we nog druk
bezig met de invulling van het programma.

Egbert Dommerholt van Hanze University verzorgt een presentatie over de
verschuiving van maatschappelijke verantwoordelijkheid naar morele
verantwoordelijkheid. Maar hier blijft het niet bij, het wordt alleen nog maar
interessanter. Binnenkort meer over het programma.


Be Smart Be International

Organizer

Be Smart Be International
Website
https://besmartbeinternational.com/

Date

9 juni 2023

Time

All of the day