Barntalk ‘Elektriciteit is geen luxe’ 1 februari

De aanleg van het elektriciteitsnet bestond in het verleden aan het trekken van een leiding naar huizen en bedrijven om een gloeilampje te laten branden. Die tijden zijn voorbij en inmiddels draait de hele bedrijfsvoering met alle automatisering op elektrische apparatuur. Met de komst van zonne-energie moest het net ook tweezijdig gebruikt gaan worden om de opgewekte energie ook terug te leveren aan het net. Dat kan niet allemaal via het oude net. Netwerkbeheerders investeren honderden miljoen in verzwaring van de netcapaciteit, maar lopen inmiddels ook hopeloos achter de feiten aan. In grote delen van Zuid- Nederland maar ook rond Leeuwarden heeft een en ander ertoe geleid dat bedrijven geen nieuwe aansluitingen meer krijgen met alle gevolgen van dien.

In Groningen wordt de noodzaak erkent en is vorig jaar naast Groningen Werkt Slim ook ”Groningen Stroomt Door” gepresenteerd. Binnen dit project wordt een inventarisatie per bedrijventerrein gemaakt om te kijken hoe ingespeeld kan worden op de huidige en toekomstige energievraag. Tijdens ESNS in januari 2023  is een samenwerking gepresenteerd waarbij naar de Gemeente, bedrijvenverenigingen ook Enexis, Hanzehogeschool en het Rijk in aanwezigheid van minister Jetten tekenden voor de samenwerking. Per gebied zullen de mogelijkheden van sharing, energie coöperaties, inzet van batterijen of smart grit technologie bekeken moeten worden.

Tijdens de Barntalk van 1 februari staat ”Groningen Werkt Slim’ op de agenda. Graag hopen we dan ook jouw commentaar/suggesties. De bijeenkomst is openbaar en staat open voor gebruikers, pandeigenaren, installateurs en adviseurs.

Meer informatie & programma

 


Date

1 februari 2023

Time

16:15 - 17:15

Location

EnergyBarn
Zernikelaan 17, Groningen