ALV Bedrijvenvereniging WEST 11 juni (digitaal)

Het bestuur van Bedrijvenvereniging WEST nodigt haar leden van harte uit voor het bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering op 11 juni om 16:00 uur. In verband met de beperkingen rondom het Coronavirus, zal de vergadering digitaal middels streaming plaatsvinden. Na uw aanmelding ontvangt u enkele dagen voor de vergadering de inloggegevens per email.

Agenda

 1. Opening
 2. Stand van zaken aanpak Zuidelijke Ringweg door Niels Keissen,  Groningen Bereikbaar
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV 11 december 2019
 5. Jaarverslag 2019
 6. Jaarrekening 2019 (zie jaarverslag 2019)
  1. verslag kascommissie
  2. vacature kascommissie
  3. vaststelling jaarrekening
  4. decharge penningmeester en bestuur
 7. Bestuurssamenstelling
  1. Stefan Mak (herkiesbaar)
  2. Rob van Duuren (herkiesbaar)
 8. Het Fonds (zie jaarverslag)
  1. Stand van zaken Het Fonds
  2. Fondsaanvragen
 9. Rondvraag en Sluiting

De benodigde documenten voor deze vergadering kunt u benaderen via de links. Vragen met betrekking tot de onderwerpen die in de vergadering worden behandeld kunt u voor de vergadering per email stellen aan: secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl (bij voorkeur uiterlijk 72 uur voor aanvang vergadering).

Tijdens de vergadering kunt u uw vragen stellen middels de chat-functie of WhatsApp (u ontvangt de informatie hierover in de bevestiging).


Bedrijvenvereniging WEST

Organizer

Bedrijvenvereniging WEST
Email
secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl

Date

11 juni 2020

Time

16:00 - 18:00