Coronatoolkit voor ondernemers gelanceerd

Het zijn bijzondere tijden voor veel ondernemers. Vooral de Detailhandel, Horeca en MKB hebben het zwaar door de uiteenlopende maatregelen die getroffen worden om het Corona virus terug te dringen.

Op donderdag 11 maart om 17.00 uur heeft Paul de Rook, wethouder van Economische Zaken van de gemeente Groningen, in het Grand Theatre het startschot gegeven voor de Corona Toolkit. Dit gebeurde onder het toeziend oog van vertegenwoordigers van de gemeente Groningen, De Groningen City Club, Koninklijke Horeca Nederland en VNO/NCW MKB Noord.

Met de Corona Toolkit is het voor ondernemers in detailhandel, horeca en overige MKB mogelijk om zich te laten informeren, inspireren en/of ondersteuning te krijgen op verschillende onderwerpen. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met partners in en rondom de gemeente Groningen en daar waar aanbod ontbreekt wordt het gecreëerd. Veel bijeenkomsten en trainingen zijn kosteloos bij te wonen en bieden je als ondernemer of medewerker extra kennis.

Wil je als bedrijf of ondernemer daadwerkelijk het verschil maken en werken aan en voor je bedrijf, dan zijn er verschillende individuele maatwerktrajecten. Voor veel van deze trajecten geldt een flinke korting via een provinciale subsidieregeling of kan een Ondernemersvoucher worden ingezet, waardoor de kosten laag gehouden kunnen worden of zelfs kunnen worden teruggebracht naar nihil. Deze Ondernemersvoucher is beperkt beschikbaar voor ondernemers, gevestigd in de gemeente Groningen en wordt mogelijk gemaakt door de Groningen City Club, de gemeente Groningen en Ondernemend Groningen en wordt van harte ondersteund vanuit WEST.

De eerste Ondernemersvoucher is door Paul de Rook uitgereikt aan mevrouw Hilde Bolks van Liatelier, gevestigd aan de Vismarkt 48 te Groningen.

Mogelijkheden & Programma

De Corona Toolkit biedt doorlopend kosteloos webinars en trainingen aan die verdeeld zijn naar in totaal 13 thema’s. Te denken valt aan Online Ondernemerschap, Marketing & Communicatie, Coaching en andere bedrijfsgerelateerde onderwerpen. Veel van deze sessies zijn op dit moment al gepland, andere volgen op korte termijn en sommige moeten nog ontstaan, op basis van jouw input wellicht?

Het volledige programma is te vinden op www.corona-toolkit.nl, waar ondernemers ook hun Ondernemersvoucher kunnen aanvragen.

Coronatoolkit