Collectieve surveillance gaat gewoon door

De Coronacrisis heeft geen gevolgen voor de collectieve surveillance, zoals beveiligingsbedrijf CRUON die in opdracht van BBOG*, op de bedrijventerreinen in Groningen uitvoert. Gemiddeld 6 auto’s van CRUON rijden in de avondlijke en nachtelijke uren rond op de bedrijventerreinen. Zij spieden en speuren naar ongerechtigheden zoals open deuren en hekken, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en verdachte situaties. De mensen van CRUON hebben wel de opdracht de persoonlijke contacten tijdens die rondes zoveel mogelijk te beperken en daarbij te handelen conform de richtlijnen van het RIVM.

* Binnen BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen) werken gemeente, politie, veiligheidsregio en bedrijvenverenigingen onder het motto Schoon, Heel en Veilig samen aan criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg op de bedrijvenlocaties in Groningen.