Bijpraten op het Hoendiep

Onlangs heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor ondernemers op het Hoendiep. Een 20-tal ondernemers was deze middag te gast bij Sportcentrum Balili. Eigenaar Grigor Tovmasyan heette de aanwezigen welkom. Grigor is sinds 6 jaar eigenaar van de sportschool en heeft inmiddels een trouw ledenbestand opgebouwd. Voorzitter Klaas Holtman neemt de aanwezigen mee in een aantal zaken die spelen op en rond het Hoendiep.

Suikerzijde

De ontwikkeling voor dit complexe gebied zijn volop in ontwikkeling. In het eerste kwartaal van 2023 zal WEST een bijeenkomst organiseren voor ondernemers van de Peizerweg, Hoendiep, Hoogkerk en het Suikerterrein om te kijken naar ontwikkelingen en toekomstplannen.

Schoon, heel, veilig

Aanwezige ondernemers ervaren verschillende soorten van overlast. Een grote irritatie is zwerfafval. Naar aanleiding van het traject met Nederland Schoon, zijn onlangs verspreid over het gebied op strategische plekken een aantal extra afvalbakken geplaatst. Ook is er nog steeds het contract met Cosis voor het ophalen van (zwerf)afval. Wellicht kunnen meer krachten worden gebundeld en is er vanuit sociaal ondernemerschap van bedrijven op het Hoendiep iets te organiseren met mensen die minder gemakkelijk inzetbaar zijn. WEST denkt hier graag in mee.

Belangrijk is om alle soorten overlast, zoals ook bijvoorbeeld (drugs)afval, parkeeroverlast, onkruid enz. te melden in de ‘Slim melden app’. Problemen worden snel opgepakt en er volgt vrijwel altijd een terugkoppeling naar de melder. Melding is ook van belang voor de registratie. Daarnaast kan via Erwin Mulder altijd een beroep worden gedaan op de BBOG. De BBOG is een samenwerkingsverband tussen de bedrijvenverenigingen, gemeente, politie, brandweer en beveiligers. Regelmatig worden schouwrondes georganiseerd op de verschillende bedrijventerreinen. Ook ondernemers zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn (dit kun je aangeven via secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl).

Circulariteit

Onder de aanwezige ondernemers is belangstelling om gezamenlijk in te zetten voor inzameling van afval en inzet op circulair ondernemen. Het platform Groningen Werkt Slim is gevraagd in januari een themabijeenkomst te organiseren om te kijken waar Hoendiep- en Suikerzijde bedrijven elkaar kunnen vinden.

Toekomst bedrijventerrein Hoendiep

De afgelopen jaren zijn er plannen ontwikkeld voor een toekomstbestendig Hoendiep. Om de plannen uitvoerbaar te maken, is er een samenwerking gestart met ‘De Nieuwe Winkelstraat’, een platform vanuit INretail. Joop Kruit geeft aan dat retailondernemers van harte uitgenodigd zijn hun inbreng te leveren zodat er een gemeenschappelijke visie en actieplan kan worden opgesteld. De versnippering van het vastgoedeigendom is wel een punt van zorg en mag er eigenlijk niet toe leiden dat ondernemers elkaar in de houdgreep houden en niet gemeenschappelijk in beweging komen om het retailcluster toekomstbestendig te houden.

Tenslotte

Naar aanleiding van aantal incidenten vindt binnenkort de training Veiligheid plaats voor Woonboulevard Groningen. Een training rondom winkeldiefstal en overvalpreventie.

 

Meer informatie en links

Melden van onveilige situaties, overlast en vervuiling:

Slim melden

Ook te downloaden via de appstore

Schouwrondes BBOG

Via secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl kun je aanmelden om eens mee te lopen met een schouw van BBOG op jouw bedrijventerrein

Groningen Werkt Slim

De adviseurs van dit duurzaamheidsplatform, een initiatief van de vier Groninger bedrijvenverenigingen ZuidOost, WEST, VBNO en GCC, de gemeente Groningen en provincie Groningen, geven onafhankelijk advies ze zetten hun kennis en netwerk voor je in. Ook werken zij vanuit dit platform samen met kennisinstellingen, zoeken ze samen naar innovatieve oplossingen en starten concrete projecten. Meer informatie