Bijeenkomst bereikbaarheid Kranenburg op 18 juli

In juni en juli organiseert Groningen Bereikbaar per gebied een bijeenkomst voor de communicatieadviseurs van de bedrijven en instellingen in Groningen. Voor Kranenburg staat dit gepland op 18 juli a.s. van 15.00 – 16.30.

Al een tijd is Groningen Bereikbaar met ondernemers in gesprek over hoe we ons gezamenlijk zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op alle werkzaamheden aan de wegen en het spoor. Naarmate de werkzaamheden en de bijbehorende verkeershinder dichterbij komen, wordt de communicatie belangrijker. Medewerkers, bezoekers en klanten wil de organisatie zo goed mogelijk informeren over de werkzaamheden, de hinder en de reisalternatieven. Groningen Bereikbaar wil de medewerkers communicatie hier goed bij betrekken. Daarom organiseert Groningen Bereikbaar een aantal bijeenkomsten voor de communicatieadviseurs.

bereikbaarheid Kranenburg