Bereikbaarheid centraal tijdens ledenbijeenkomst WEST op 15 september in Martini Plaza

Werkzaamheden gaan leiden tot overlast, oproep aan bedrijven om te komen tot een spreiding van woon-werkverkeer, slecht weer mag niet leiden tot meer auto’s op de weg, thuiswerken helpt, oproep naar Gemeente om kwaliteit fietsverbindingen te bewaken en onderhoud te plegen, aanbod voor gebruik deelauto’s.

Dinsdag 15 september hield Bedrijvenvereniging WEST voor haar leden van de bedrijventerreinen Martini Trade Park, Corpus den Hoorn, Kranenburg en Hoendiep een lunchbijeenkomst in Martini Plaza met als belangrijkste thema ‘Bereikbaarheid’.

Voorzitter Klaas Holtman start de bijeenkomst met de actuele informatie over de ontwikkelingen op het Martini Trade Park en Corpus den Hoorn. In het gebied Martini Trade Park zal de komende jaren fors worden geïnvesteerd. Deze week  neemt de Gemeenteraad een besluit over de investeringen van 1,5 miljoen, Er zijn plannen om het binnenterrein te herinrichten en een groene aankleding te maken. Daarnaast wordt nagedacht over een betere aansluiting bij het Stadspark. De parkeercapaciteit zal moeten worden herverdeeld. Door de verplaatsing van de hoofdingang van het station naar de zuidkant, komt het Martini Trade Park dichter bij het station en de binnenstad te liggen. Er is een bureau in de arm genomen die de opdracht heeft om eind oktober een plan op te leveren voor het gebied. WEST stuurt aan op snelheid en duidelijkheid.

In Corpus den Hoorn blijven de groenvoorziening  en verkeersstromen punten van zorg. O.a. met het Martiniziekenhuis vindt overleg plaats over de groenvoorziening. Wat betreft de ontwikkelingen rondom het ALO terrein, meldt  Monique Koolman van de Gemeente Groningen dat er een aantal partijen zijn uitgenodigd plannen te ontwikkelen voor de herinrichting met woningbouw. Na 1 november zal er een keuze worden gemaakt uit deze partijen en zullen de plannen verder worden uitgewerkt en gepresenteerd. Hopelijk kan er in december meer duidelijkheid worden verschaft over de invulling van de ALO locatie. De verkeerstromen en infrastructuur zijn ook hier punt van aandacht.

Bert Kramer van Combinatie Herepoort praat de aanwezigen bij over de ontwikkelingen omtrent de Zuidelijke ringweg. Ook de bedrijvenparken in WEST zullen dit najaar te maken krijgen met hinder en omleidingen vanwege de werkzaamheden rond de Laan Corpus den Hoorn, Vrijheidsplein en Leonard Springerlaan. In de bijgaande presentatie wordt een beeld gegeven van de werkzaamheden en omleidingen. Tevens is op de geheel vernieuwde website www.aanpakringzuid.nl alle actuele informatie te vinden. Hier kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief of SMS-alerts.

Om de stad en kantorenparken goed bereikbaar te houden, informeert Helma Krekels van Groningen Bereikbaar de aanwezigen over de mogelijkheden om het woon- werkverkeer op de weg en in het openbaar vervoer zoveel mogelijk te spreiden. Zo is er het Gronings Rooster waarin een tijdsplanning is gemaakt voor de verschillende doelgroepen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Ook wijst zij op de mogelijkheid tot het gebruik maken van deelfietsen: Op de P + R Hoogkerk worden binnenkort E-bikes geïntroduceerd. Ook is er voor werknemers de mogelijkheid om 2 weken gratis een e-bike te testen voor woon-werkverkeer. Speciaal voor werkgevers zijn er op de site van Groningen Bereikbaar ‘Wegwijzers’ geplaatst waarmee bedrijven worden geholpen om werken en reizen nu en in de toekomst anders te organiseren (www.groningenbereikbaar.nl/wegwijzers).

Onlangs is onder de bedrijven op het Martini Trade Park een enquête gehouden over het reisgedrag m.b.t. het woon-werkverkeer. De uitkomsten zijn belangrijk om het reisgedrag en alternatieve vervoerswijzen in kaart te brengen voor de kansen voor (duurzame) mobiliteit en inrichting van het gebied. De uitkomsten van de enquête zijn hier te downloaden

Een andere mobiliteitsoplossing is het gebruik van deelauto’s. Onder andere op initiatief van WEST is in samenwerking met CommShare begin dit jaar dit concept met succes gelanceerd, met het UMCG als launching Customer: meer dan 100 gebruikers maakten meer dan 200 ritten per week, gezamenlijk goed voor zo’n 3.500 kilometers. Stephan van der Veer presenteert aan de aanwezigen dit all-in-one mobiliteitsconcept dat zich focust op duurzame inzetbaarheid van voornamelijk elektrische auto’s. De bedoeling is dit concept verder uit te rollen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen verenigingsmanager Nico Borgman of rechtstreeks met CommShare.

Presentaties Bijeenkomst Bereikbaarheid 15 september 2020

Presentatie Combinatie Herepoort (Bert Kramer)

Presentatie Groningen Bereikbaar (Helma Krekels)

Uitkomsten onderzoek reisgedrag woon-werkverkeer Martini Trade Park

Presentatie CommShare (Stephan van der Veer)