Gebiedsbijeenkomst Kranenburg 4 juli jl.

Op 4 juli heeft een lunch­bij­een­komst plaats­ge­von­den op en over Kra­nen­burg. Naast het infor­meel ont­moe­ten van elkaar, na een lan­ge peri­o­de waar­in dit werd bemoei­lijkt, was de bij­een­komst voor WEST een ide­aal moment om stil te staan bij Kra­nen­burg­park. Ope­ning Kra­nen­burg­park In coro­na­tijd is Kra­nen­burg­park samen met de gemeen­te Gro­nin­gen en Don­ker­groen aan­ge­legd. De oplevering […]

Lunchbijeenkomst Kranenburgpark 4 juli

Het is eni­ge tijd stil geweest met de gebieds­ac­ti­vi­tei­ten door coro­na en de aan­leg van de tij­de­lij­ke split­sing op het Juli­a­na­plein. Ook de for­me­le ope­ning van Kra­nen­burg­park is uit­ge­steld. Hier­bij nodi­gen wij u uit voor een lunch­bij­een­komst op 4 juli aan­staan­de, waar­in we graag van u horen wel­ke ont­wik­ke­lin­gen u bezig hou­den en waar we […]

Roadshow Operatie Julianaplein

De komen­de weken zal Gro­nin­gen Bereik­baar onder­ne­mers in de stad / gemeen­te Gro­nin­gen infor­me­ren over de werk­zaam­he­den die gepland staan rond­om het Juli­a­na­plein. Van­af 11 febru­a­ri (vrij­dag) t/m maan­dag 9 mei zal er name­lijk gewerkt wor­den aan het tij­de­lij­ke Juli­a­na­plein. In deze peri­o­de is het Juli­a­na­plein niet bereik­baar en wordt er ern­sti­ge hin­der ver­wacht voor […]

Onveilige situaties en vervuiling doorgeven met via ‘Slim melden’

Onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling van open­ba­re ruim­ten en ter­rei­nen direct bij de gemeen­te mel­den op de web­si­te of met de app ‘Slim mel­den’. Direct mel­den Het is altijd slim om onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling in de open­ba­re ruim­te bij de gemeen­te te mel­den. Dat doen we al zo veel moge­lijk bij de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce die […]

Grootschalige actie veiligheid op de bedrijventerreinen in Groningen

  Op ini­ti­a­tief van Bedrijfs­be­vei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen (BBOG) heeft op 30 sep­tem­ber een groot­scha­li­ge schouw plaats­ge­von­den op de bedrij­ven­ter­rei­nen in Gro­nin­gen. Een team van bevei­li­gers, poli­tie, brand­weer, ethi­sche hac­ker, onder­ne­mers en bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen ging geza­men­lijk op pad om de diver­se bedrij­ven­ter­rei­nen in de stad Gro­nin­gen te con­tro­le­ren op vei­lig­heid. Niet alleen wer­den open deu­ren, ramen en […]

Horen!

  Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST vormt een scha­kel tus­sen bedrij­ven en de gemeen­te. Als belan­gen­be­har­ti­ger van ‘onze’ onder­ne­mers gaan we in gesprek met de gemeen­te over, en con­sul­teert de gemeen­te ons bij, beleids­vor­ming en aan­pas­sin­gen in het open­baar gebied. Ons doel: de posi­tie en het onder­schei­dend ver­mo­gen van Gro­­nin­­gen-West versterken.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten