ALV WEST december verschoven naar 25 maart 2021

In verband met de huidige ontwikkelingen rondom het Coronavirus is besloten de ALV, die gewoonlijk aan het eind van het jaar plaatsvindt, door te schuiven naar 25 maart 2021. Het bestuur hoopt uiteraard dat een fysieke bijeenkomst tegen die tijd weer mogelijk zal zijn.

Natuurlijk moeten ook nu verenigingszaken gewoon doorgaan. Recentelijk is in het bestuur besloten dat we nu geen nieuw 5 jarenplan presenteren. Hiervoor wil het bestuur in contact zijn met leden en in discussie kunnen treden. Het huidige plan is voorlopig verlengd tot eind 2021. De begroting 2021 loopt in lijn met de voorgaande jaren, dus ook daar geen grote wijzigingen. De begroting 2021 is onlangs in het bestuur vastgesteld, en zo ook  het gebruikelijke overzicht van fondsreservering 2021. Nu fysieke bijeenkomsten niet kunnen verschuiven we de ALV  van december naar 25 maart 2021, safe the date! Dan zullen begroting en de reserveringen 2021 worden geagendeerd. De betreffende stukken worden nu al wel hier gepubliceerd op de website. Wanneer er naar aanleiding van deze besluiten vragen en/of suggesties zijn, horen wij dat graag.

Begroting 2021 en Fondsreservering 2021

ALV