Actuele bouwwerkzaamheden Zernike Campus

Transporten en boorpalen Aletta Jacobshal

De uitbreiding van de Aletta Jacobshal (extra collegezalen en extra tentamenplekken) is begin oktober 2018 begonnen. Aannemer BAM Bouw en Techniek is van start gegaan met de aanleg van het bouwterrein, die onder meer bestaat uit het dichtzetten van een deel van de naastgelegen vijver. De bouwwerkzaamheden moeten volgens planning zijn afgerond in februari 2020. Vervolgens kunnen de nieuwe faciliteiten van de Aletta Jacobshal vanaf medio 2020 in gebruik worden genomen.

Transporten en boorpalen vanaf 3 december 2018

Nu het bouwterrein gereed is gemaakt door de vijver naast de hal tijdelijk te dempen, zal aannemer BAM beginnen met de grote transporten, via de route vanuit Reitdiep. Deze fase zal duren tot de zomer van 2019.

In de week van 3 december 2018 wordt gestart met boorpalen, die in tegenstelling tot heipalen geen zware geluidsoverlast betekenen. Wagens die beton aanvoeren voor het storten van deze boorpalen zullen tot begin januari op de weg zijn. Daarna bevatten de transporten de betonvloeren, het staalskelet en gevel- en dakmaterialen.

Vanaf september 2019 start de afbouw en zijn de transporten aanzienlijk minder frequent. De vergrote tentamenhal wordt naar verwachting begin 2020 opgeleverd.

Beperken bouwhinder

Bouwhinder is nooit geheel uit te sluiten, maar wel te beperken. Met de aannemer heeft de universiteit hiervoor maatregelen getroffen. Denk hierbij aan overlastbeperkende maatregelen wat betreft de locatie en inrichting van het bouwterrein, de logistiek en manier van werken. Verder zijn er werkafspraken gemaakt over periodes van geen bouwhinder (tijdens tentamenperiodes worden geluidproducerende werkzaamheden vermeden) en periodes van toegestaan bouwhinder (tijdens collegeperiodes is bouwhinder mogelijk tot 15.00 uur). Na 15.00 uur kunnen dan eventuele extra tentamens worden ingeroosterd.