Activatie wijkcentra Groningen WEST

Tijdens een diner met enkele retailers op 16 maart jl. in De Coendersborg, is een eerste verkenning gestart om te komen tot verdere activatie van de verschillende wijkcentra in WEST op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en integratie in en met de wijk.

WEST ondersteunt al jaren de wijkcentra in het tot stand brengen van plannen en de realisatie ervan. Het diner, dat in het teken stond van kennismaking en het uitwisselen van ervaringen en ideeën, was de eerste in een reeks. De retailvisie, die door de gemeente Groningen eerder al werd opgeleverd, biedt extra handvatten voor de besturen van de wijkcentra en maakt het mogelijk om ambitieuze plannen aan te dragen.

WEST wil de komende tijd extra inzetten op de ontwikkeling van de wijkcentra en zal thematisch onderwerpen agenderen en in kleinere groepen betrokken ondernemers ontmoeten om uiteindelijk te komen tot praktische uitvoering. WEST laat zich in deze trajecten ondersteunen door externe partijen waaronder ook De Nieuwe Winkelstraat (DNWS / InRetail), waar WEST inmiddels lid van is geworden.

Meer informatie en links