Goed bezochte ALV WEST op 11 april

Op maandag 11 april heeft WEST haar Algemene Ledenvergadering gehouden in Brasserie Zernike. Fijn om na al die tijd de leden weer persoonlijk te mogen ontmoeten en spreken.

Tijdens de vergadering hebben de leden hun goedkeuring gegeven aan de jaarrekening 2021 en begroting voor 2022. Ook heeft het bestuur verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen uit het Ondernemersfonds Groningen. Het blijft belangrijk dat ondernemers projecten blijven aandragen die collectief bijdragen aan de versterking van de Groningse economie.

Het bestuur van WEST heeft dit jaar afscheid genomen van twee vertrouwde gezichten. Allereerst was dit verenigingsmanager Nico Borgman. Bijna tien jaar is hij betrokken geweest bij de vereniging en zijn inzet is altijd zeer waardevol geweest. Opvolger Erwin Mulder is geen onbekende in het Groningse, hij is o.a. betrokken bij de Groninger City Club, Servicepunt Detailhandel en Gastvrij Groningen. Ook werd afscheid genomen van bestuurslid Rob van Duuren. Vrijwel vanaf het begin van de oprichting van WEST is hij als bestuurslid betrokken geweest vanuit Zernike Campus. Hij wordt opgevolgd door Annelies Wolters, directeur van een tweetal werkmaatschappijen van Lode Holding B.V.

Na de vergadering was er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en drankje, uitstekend verzorgd door Brasserie Zernike.

Meer informatie en links

Berichtgeving GROC ALV WEST (12/4/22): WEST reserveert 1 mln voor fondsprojecten en presenteert Erwin Mulder als nieuwe verenigingsmanager

Ondernemersfonds Groningen

Stukken ALV 11 april 2022