500.000 Zonnepanelen niet in 2025 maar al in 2022

Tijdens de zonneboot-race ondertekende voorzitter Klaas Holtman van Bedrijvenvereniging WEST met vertegenwoordigers van GCC, ZO en VBNO namens de bedrijven een convenant waarin staat dat partijen gaan samenwerken om de invoering van de zonne-energie versneld te realiseren. Niet pas in 2025, maar drie jaar eerder, al in 2022, moeten er op daken van bedrijven, woningen, kantoren en instellingen in de gemeente Groningen 500.000 zonnepanelen liggen. Momenteel zijn dat er ruim 18.000. Klik hier voor beelden van de Solar Boat Race en ondertekening van het convenant.

Dat de gemeente Groningen ambitieus is op het gebied van duurzame energie bleek eind juni tijdens de Solar Boat Race. Wouter van Bolhuis, manager energietransitie gemeente Groningen, verving gedeputeerde Nienke Homan en gaf een toelichting op de plannen van de Gemeente Groningen, die zoals bekend in 2035 energieneutraal wil zijn. De gemeente wil dat op de eerste plaats bereiken door energiebesparing te bevorderen. Maar ook wil de gemeente twaalf grote windmolens plaatsen op Westpoort of in Roodehaan. Bovendien is de gemeente Groningen druk in gesprek met de provincie over de realisatie van zonneparken op terreinen van samen zevenhonderd hectare. “De gemeente streeft naar 800 mw aan zon. Zoveel mogelijk op daken thuis of bij bedrijven. Maar ook hebben we nog een aantal grote velden met zonnepanelen nodig.” aldus Wouter van Bolhuis.

‘Als Bedrijvenverenigingen werken wij er in elk geval graag mee om een hoge ambitie te realiseren. Het is heel belangrijk om het sámen op te pakken, want in de praktijk is het echt niet altijd simpel om grote aantallen zonnecollectoren te plaatsen. En laten we vooral zo snel mogelijk van start gaan, zodat over twee á drie jaar enorme slagen zijn gemaakt, in plaats van dat we blijven praten om dat over een jaar of zeven te gaan doen’, aldus voorzitter Klaas Holtman van Bedrijvenvereniging WEST. ‘Groningen wil graag op grootschalige wijze zonne-energie invoeren. Geef als ondernemers dan ook de mogelijkheden om het snel te realiseren. Bijvoorbeeld door aangepaste regelgeving, en snelle aansluiting op het elektriciteitsnet en biedt financieringsinstrumenten aan. Met de Gemeente Groningen willen de bedrijvenverenigingen dat ondernemers op één punt geïnformeerd kunnen worden over regelingen, ervaringen, vergunningen en subsidies. Dit loket onder de naam ‘Groningen werkt slim’ wordt ingericht om zon op daken bij medewerkers, bedrijven en parkeerterreinen te bevorderen. Daarnaast heeft Klaas Holtman de plaatsing van laadpalen van elektrische auto’s hoog op de agenda staan.

Tenslotte nodigt Klaas Holtman bedrijven, overheden en onderzoeksinstituties graag uit deel te nemen aan een Solarconferentie waarbij de kansen en belemmeringen verkend worden om tot eind 2022,  500.000 zonnepanelen te plaatsen in de Gemeente Groningen. Solar-energieleverende bedrijven dringen aan op spoed om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de bestaande regelingen. De ambitie wordt door de bedrijvenverenigingen ondersteund maar de haalbaarheid van deze ambitie moet getoetst worden tijdens de eerder genoemde conferentie. Klaas Holtman vindt het bemoedigend dat bedrijven als Enie.nl, Engie, Solarfiels, Soleila en Grunneger Power bereid zijn om samen te werken en met elkaar en de bedrijverenigingen een samenwerking aan te gaan.

De uitnodiging gaat graag uit naar Gemeente Groningen, Provincie Groningen en het Rijk om zich te verbinden aan de ambitieuze maar noodzakelijke doelstellingen en om zich aan te sluiten bij de Solar Coalition Groningen Stad. Het zou fantastisch zijn wanneer we bij de 2020 editie van de Solar Boat Race resultaten kunnen laten zien en dat de betrokken bedrijven als sponsoren van de race.

Bron: GROC