Uitnodiging Bijeenkomst Hoendiep 6 maart 2018

WEST orga­ni­seert in samen­wer­king met Gemeen­te Gro­nin­gen op dins­dag 6 maart van 16.00 tot 18.30 uur een bij­een­komst over de ont­wik­ke­lin­gen op bedrij­ven­ter­rein Hoen­diep bij Han­ze­pla­za aan Pro­ton­straat 16 te Gro­nin­gen.

Pro­gram­ma 6 maart

Pre­sen­ta­tie Gemeen­te:
– kor­te ter­mijn fiets­pad, par­keer­be­leid

Pre­sen­ta­tie Don­ker­groen:
– groen­aan­pak, afval, bevei­li­ging en gebrui­kers­con­ve­nant

Pre­sen­ta­tie Lan­ge ter­mijn:
– ont­wik­ke­lin­gen Wes­te­lij­ke Rond­weg
– plan­vor­ming Ener­gie­weg

Pre­sen­ta­tie WEST
– aan­pak vast­goed­part­ners
– acti­vi­tei­ten Stich­ting Meu­bel­bou­le­vard
– duur­zaam­heid
– Gro­nin­gen Bereik­baar

U kunt zich hier­on­der aan­mel­den:

Fill out my onli­ne form.