Divers/extern

Ook bui­ten het post­co­de­ge­bied van WEST zijn onder­ne­mers, die lid zijn van onze ver­e­ni­ging.   Recen­te activiteiten

Campus Groningen

Cam­pus Gro­nin­gen bestaat uit Zer­ni­ke Cam­pus en Heal­thy Ageing Cam­pus. De Zer­ni­ke Cam­pus, gele­gen aan de noor­de­lij­ke rand van Gro­nin­gen, huis­vest naast de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen en de Han­ze­ho­ge­school, ruim 80 bedrij­ven. De Heal­thy Ageing Cam­pus bevindt zich op en rond het Uni­ver­si­tair Medisch Cen­trum. Cam­pus Gro­nin­gen is daar­mee een knoop­punt van onder­ne­mer­schap en wetenschap. […]

Hoogkerk/ Westpoort

In Hoog­kerk zijn diver­se onder­ne­mers geves­tigd, veel­al in de retail. Ver­der wordt het ter­rein geken­merkt door de aan­we­zig­heid van de Sui­ker Unie, die de omge­ving een indu­stri­eel karak­ter geeft. Bedrij­ven­ter­rein West­poort ligt aan de west­kant van de stad Gro­nin­gen en heeft een eigen aan­slui­ting op de A7. Dit bedrij­ven­ter­rein is nog vol­op in ont­wik­ke­ling.   Recen­te activiteiten

Hoendiep

Woon­bou­le­vard Gro­nin­gen en bedrij­ven­ter­rein Hoen­diep ken­merkt zich door de retail­on­der­ne­mers die er geves­tigd zijn in gro­te geta­len.   Recen­te activiteiten

Peizerweg

De Pei­zer­weg is gele­gen aan de west­kant van de stad, nabij het Mar­ti­ni Tra­de Park en het Stads­park. De bedrij­ven aan de Pei­zer­weg zijn gro­ten­deels actief in de han­del en retail. Recen­te activiteiten

Kranenburg

Kan­to­ren­park Kra­nen­burg is gele­gen aan de A7 rich­ting Drach­ten. Op dit bedrij­ven­park zijn voor­na­me­lijk onder­ne­mers geves­tigd die werk­zaam zijn in de infor­ma­tie­tech­no­lo­gie.   Recen­te activiteiten

Martini Trade Park

Het Mar­ti­ni Tra­de Park (MTP) is een kan­to­ren­park ten wes­ten van Gro­nin­gen nabij de Gas­unie aan het Vrij­heids­plein. Het MTP heeft direc­te ont­slui­tin­gen op de A7, A28 en de ring­weg van Gro­nin­gen. In het kan­to­ren­park zijn diver­se gro­te onder­ne­min­gen geves­tigd, even­als diver­se kan­to­ren van de (semi)overheid, zoals de Kamer van Koop­han­del. Janu­a­ri 2022 In opdracht van WEST wordt onder­zoek gedaan […]

Helpman, Hereweg en Zuiderpark

Aan de Zuid­west­kant van de stad lig­gen drie gebie­den met con­cen­tra­ties aan kan­to­ren en win­kels: Het Zui­der­park aan de zuid­kant van het cen­trum, de onder­ne­mers aan de Here­weg en de onder­ne­mers geves­tigd in win­kel­cen­trum Help­man.   Recen­te activiteiten

Corpus den Hoorn

Cor­pus den Hoorn is een wijk in het zuid­wes­ten van Gro­nin­gen. De bedrij­vig­heid wordt geken­merkt door de aan­we­zig­heid van diver­se gro­te accoun­tants- en advo­ca­ten­kan­to­ren. Daar­naast is ook het Mar­t­i­ni­zie­ken­huis hier geves­tigd.   Recen­te activiteiten

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten