WEST met nieuwe frisse stand op de promotiedagen 6 en 7 november 2018

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST is inmid­dels een bekend gezicht op de Pro­mo­tie­da­gen in Mar­t­i­ni­p­la­za. Ook dit jaar pre­sen­teert de ver­e­ni­ging zich weer met 10 leden in een nieu­we, fris­se, opval­len­de en com­pleet inge­rich­te stand:

  • Medi­ty Medisch Insti­tuut B.V.
  • OTP
  • MTN Accoun­tants & Advi­seurs
  • Opmaat 3D
  • Vevi­da B.V.
  • Deerns Neder­land B.V.
  • For Peo­p­le Com­pa­ny
  • Ver­no Mate­ri­eel­ver­huur B.V.
  • Lam­be­rink Make­laars & Advi­seurs
  • Pers­bu­reau Tam­me­ling

U bent van har­te uit­ge­no­digd ons te bezoe­ken op stand­num­mer 6041 in de Expo 1 hal, down­load hier uw gra­tis toe­gangs­kaart. De beurs is op bei­de dagen geo­pend van 12.00 – 22.00 uur.

Net­werk­bor­rel
Op 7 novem­ber van 16.30 tot 18.00 uur orga­ni­se­ren de geza­men­lij­ke Bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen een net­werk­bor­rel voor hun leden.

Het pro­gram­ma voor deze bij­een­komst ziet er als volgt uit:

16.30 uur     Inloop
16.45 uur     Wel­komst­woord
16.50 uur     Moment rond Gro­nin­gen City Moni­tor
17.00 uur     Ver­volg bor­rel
18.00 uur     Ein­de pro­gram­ma

Leden van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST kun­nen zich hier aan­mel­den voor deze net­werk­bor­rel. De loca­tie van de geza­men­lij­ke net­werk­bor­rel is onze stands op de Pro­mo­tie­da­gen, cen­traal in Expo­hal 1 in Mar­t­i­ni­P­la­za. In de buurt van Mar­t­i­ni­P­la­za is vol­doen­de gele­gen­heid om te par­ke­ren, maar houdt reke­ning met gro­te druk­te.