Wegwerkzaamheden Hemelvaartweekend

Van­af woens­dag­avond 9 mei 22.00 uur tot en met maan­dag­och­tend 14 mei 6.00 uur (Hemel­vaart­week­end) werkt aan­ne­mer Com­bi­na­tie Here­poort op en rond de zui­de­lij­ke ring­weg (N7) ter hoog­te van de krui­sing met het spoor bij de Espe­ran­tos­traat.

De ring­weg (N7) is van­af de afslag ter hoog­te van Ikea tot aan de Here­weg afge­slo­ten rich­ting Drach­ten (noor­de­lij­ke rijbaan).De ande­re zij­de van de weg (zui­de­lij­ke rij­baan) is alleen ver­smald maar wel gewoon open. Let goed op de omlei­dings­bor­den en zet de navi­ga­tie uit.

De Sta­ti­ons­weg is afge­slo­ten van­af de Here­brug tot de Emma­b­rug voor ver­keer in wes­te­lij­ke rich­ting.

Tevens rij­den er geen trei­nen op het tra­ject Gro­nin­gen-Hoo­ge­veen, Gro­nin­gen-Win­scho­ten en Gro­nin­gen-Veen­dam. Er wor­den bus­sen inge­zet.

Down­load hier de fly­er over de weg­werk­zaam­he­den aan weg en spoor tij­dens Hemel­vaart.

Meer infor­ma­tie via de web­si­te van Gro­nin­gen Bereik­baar