Update Upgrade Zernike Campus

Gemeen­te Gro­nin­gen, de Han­ze­ho­ge­school Gro­nin­gen en de Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen wer­ken samen aan de ver­be­te­ring van de ver­keers­si­tu­a­tie en uit­stra­ling van de Zer­ni­kel­aan. Oos­ter­hof Hol­man is de aan­ne­mer die deze upgra­de de komen­de drie jaar uit­voert. Deze zomer wor­den de afrit­ten van de Ring ver­breed en wordt de Zer­ni­kel­aan en een deel van de Zon­nel­aan geas­fal­teerd.

Afslui­ting Ring afrit Pad­de­poel
Van 8 t/m 14 juli 2019 is de afrit van de Ring aan de kant van Pad­de­poel en het eer­ste deel van de Zon­nel­aan afge­slo­ten voor werk­ver­keer i.v.m. asfal­te­rings­werk­zaam­he­den. Het ver­keer wordt omge­leid via de eerst­vol­gen­de afrit van de Ring.

Afslui­ting Ring afrit Zer­ni­ke
In de peri­o­de van 14 juli t/m 23 augus­tus 2019 is de afrit van de Ring aan de kant van Zer­ni­ke afge­slo­ten. Ook de Zer­ni­kel­aan is in deze peri­o­de tot en met het via­duct in twee rich­tin­gen afge­slo­ten. Het ver­keer wordt omge­leid via de eerst­vol­gen­de afrit van de Ring. De oprit­ten naar de ring en de afrit Pad­de­poel zijn open voor het weg­ver­keer.

Plan­ning
Kijk voor meer infor­ma­tie over het pro­ject en de plan­ning op www.gemeente.groningen.nl/zernikelaan en voor de bereik­baar­heid op campusbereikbaar.nl.