Meet your future talent!

Gro­nin­gen is dé plek waar de toe­komst wordt vorm­ge­ge­ven. Natuur­lijk als voor­aan­staan­de stu­den­ten- en ken­nis­stad, maar ook op het gebied van werk. Door­dat onder­wijs en bedrijfs­le­ven hier veel samen­wer­ken leidt dit tot veel­be­lo­ven­de inno­va­ties, cross-overs en groei. Niet voor niets werd deze week bekend dat in Gro­nin­gen de werk­ge­le­gen­heid spec­ta­cu­lair groeit en hier­mee zelfs lan­de­lijk kop­lo­per is.

Graag laten wij als gemeen­te Gro­nin­gen stu­die­ver­e­ni­gin­gen (HBO/WO) en bedrijfs­le­ven met elkaar ken­nis­ma­ken tij­dens ‘Meet your Futu­re’. Tij­dens dit ken­nis­ma­kings­event leren bedrij­ven het talent van de toe­komst ken­nen en stu­den­ten hun poten­ti­ë­le werk­ge­vers. Want Gro­nin­gen is inmid­dels niet alleen een stu­den­ten­stad, maar ook een werk­stad. Met dui­zen­den futu­re­p­roof banen!

Doel: de toe­komst, en die van elkaar, ver­der vorm­ge­ven. Want die begint in Gro­nin­gen!

Meet your futu­re! vindt plaats op don­der­dag­mid­dag 17 mei in DOT Gro­nin­gen.

Meer weten? Klik hier en meld je aan.