Langdurige stremming entree Zernike Campus

Lang­du­ri­ge strem­ming entree Zer­ni­ke Cam­pus en op- en afrit ring­weg zij­de Zer­ni­ke
In ver­band met de upgra­de van de Zer­ni­kel­aan is de entree van de Cam­pus tot en met het via­duct van maan­dag 15 juli 7:00 uur tot en met zon­dag 25 augus­tus 16:00 uur afge­slo­ten voor auto­ver­keer. Ook de op- en afrit van de ring­weg aan de kant van Zer­ni­ke zijn deze gehe­le peri­o­de afge­slo­ten.

Omlei­ding via Reit­diep
Het ver­keer wordt omge­leid via de eerst­vol­gen­de afrit van de ring­weg en Reit­diep. Ook het open­baar ver­voer wordt omge­leid via Reit­diep naar Zer­ni­ke Noord. Fiet­sers heb­ben gewoon door­gang over de fiets­pa­den. De op- en afrit aan de kant van Pad­de­poel van de ring­weg zijn open voor het weg­ver­keer.

Bezoe­kers Yar­den­huis heb­ben door­gang
Ver­keer rich­ting het Yar­den cre­ma­to­ri­um of uit­vaart­cen­trum Yar­den­huis heeft uit­slui­tend door­gang via de afrit van de ring­weg aan de kant van Zer­ni­ke en de Cre­ma­to­ri­um­laan. Ook het bouw­ver­keer maakt gebruik van de afrit van de ring­weg.