Extra ALV op woensdag 12 juli

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST orga­ni­seert op woens­dag 12 juli (12–14 uur) een extra ALV in ver­band met een sta­tu­ten­wij­zi­ging. Voor het aan­ne­men van de voor­ge­stel­de sta­tu­ten­wij­zi­ging waren niet genoeg leden aan­we­zig op de regu­lie­re ALV op woens­dag 21 juni 2017. Daar­om wordt deze extra ALV uit­ge­schre­ven, om de sta­tu­ten­wij­zi­ging offi­ci­eel door te kun­nen voe­ren. Er wordt voor een beschei­den lunch gezorgd.

Programma

  1. Ope­ning
  2. Mede­lin­gen
  3. Sta­tu­ten­wij­zi­ging (down­load hier: 2017 06 21 voor­stel sta­tu­ten­wij­zi­ging)
  4. Rond­vraag
  5. Slui­ting

Aanmelding

U kunt u aan­mel­den voor deze ALV door een mail te stu­ren aan het secre­ta­ri­aat (secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl).

Locatie:

Mer­cu­re Hotel Gro­nin­gen Mar­t­i­ni­P­la­za aan de Expo­si­tiel­aan 6 te Gro­nin­gen.