Aanmelding Beachvolleybal toernooi geopend

Op vrij­dag 28 juni is het weer tijd voor het jaar­lijk­se WEST Beach­vol­ley­bal toer­nooi! Bij de Hoorn­se Plas gaan diver­se bedrij­ven­teams de spor­tie­ve strijd met elkaar aan.

De spor­tie­ve orga­ni­sa­tie is in han­den van stu­den­ten vol­ley­bal­ver­e­ni­ging Kro­ton. Een strak­ke plan­ning en een­vou­di­ge regels zul­len bij­dra­gen aan het ple­zier in het spel. Net als ande­re jaren wordt het toer­nooi gespeeld aan de Hoorn­se Plas, vlak naast Kaap Hoorn. Het pro­gram­ma start om 15:00 uur met een spel­uit­leg, waar­na om 15:30 uur de pou­le­wed­strij­den star­ten. U kunt op het deel­na­me­for­mu­lier aan­ge­ven op welk niveau u wilt spe­len. Een team bestaat uit 4 deel­ne­mers. Elk bedrijf mag met meer­de­re teams mee­doen. Deel­na­me voor leden van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST met één team is gra­tis. Bij deel­na­me met meer dan 1 team wordt aan leden van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST EUR 25 in reke­ning gebracht als bij­dra­ge in de cate­ring- en orga­ni­sa­tie­kos­ten. Niet-leden beta­len voor elk team dat deel­neemt EUR 25.

Pro­gram­ma
15:00   Aan­vang toer­nooi
15:30   Begin pou­le­wed­strij­den
18:15   Kruis­fi­na­les
18:30   Fina­le + troost­fi­na­le
18:45   Prijs­uit­rei­king

Prijs­uit­rei­king
Na de spor­tie­ve strijd vindt er een prijs­uit­rei­king plaats bij de vol­ley­bal­vel­den.

Aan­mel­ding nu geo­pend! Wij hopen ook dit jaar weer veel teams te mogen begroe­ten.

Aan­mel­den kan tot 17 juni.