Het Fonds Ondernemend Groningen heeft een nieuwe naam: Ondernemersfonds Groningen

Het Fonds Onder­ne­mend Gro­nin­gen heeft een nieu­we naam: Onder­ne­mers­fonds Gro­nin­gen. Kor­ter en krach­ti­ger, en mis­schien wat pit­ti­ger, en ook aan­slui­tend bij de naam­ge­ving van ver­ge­lijk­ba­re fond­sen elders in Neder­land. Behal­ve een nieu­we naam heeft het fonds ook een nieuw logo en een nieu­we huis­stijl. Het Onder­ne­mers­fonds Gro­nin­gen speelt, vaak ach­ter de scher­men en min­der zichtbaar, […]