Wild Sea BV

Bedrij­ven­ter­rein

Pad­de­poel

Bezoe­kadres

Friese­straat­weg 219
9743 AD
Gro­nin­gen
T. 050 2111472

Wild Sea ont­werpt, ont­wik­kelt en bouwt apps, web­si­tes en games. Thijs Helfrich, Joost Nuij­ten en Michiel de Vries zijn inter­net men­sen van het eer­ste uur. Na een fiks aan­tal jaren gewerkt te heb­ben bij theFactor.e zijn ze in 2011 gestart met Wild Sea.

Op dit moment heeft Wild Sea 12 mede­wer­kers. Het bedrijf heeft klan­ten in heel Neder­land, die van­uit het voor­ma­li­ge labo­ra­to­ri­um van de oude melk­fa­briek ‘De Omme­lan­den’ wor­den bediend. Wild Sea is met name actief in de edu­ca­tie­ve markt en de zorg­sec­tor, maar werkt ook graag voor aller­lei par­tij­en in de regio. De site van Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST is hier het bewijs van.