Leden van WEST

Sec­to­ren
Alles
Bouw en vast­goed
Com­mu­ni­ca­tie en media
Finan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning
Gezondheidszorg/welzijnszorg
Han­del en detail­han­del
Hore­ca
ICT
Juri­di­sche dienst­ver­le­ning
Onder­wijs en onder­zoek
Over­heid en semi-over­heid
Ove­rig
Ove­ri­ge
Recre­a­tie en cul­tuur
Trans­port en logis­tiek
Bedrij­ven­ter­rei­nen
Alles
Cor­pus den Hoorn
De Wij­ert
Divers/ extern
Help­man, Here­weg en Zui­der­park
Hoen­diep
Hoog­kerk – West­poort
Kra­nen­burg
Mar­ti­ni Tra­de Park
Over­win­nings­plein
Pad­de­poel
Pei­zer­weg
Reit­diep­ha­ven
Sel­werd
Vink­hui­zen
Zer­ni­ke Cam­pus Gro­nin­gen
Over­zicht van alle bedrij­ven
123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ