Agenda

juni

26jun19:00- 22:00Boost your Busi­nessUit­no­di­ging Trends­hip Adace­my

28jun15:00- 19:00Beach­vol­ley­bal Toer­nooi

juli

3jul18:30- 21:00Gro­nin­ger Onder­ne­mers Aca­de­my: Duits op de werk­vloerInter­ac­tie­ve cur­sus Duits van 5 avon­den

3jul18:45- 21:30Onder­ne­men met bete­ke­nisMKB Event met o.a. Arjen Boek­holt, bekend van Tony’s Cho­co­lo­ne­ly

augus­tus

Geen gebeur­te­nis­sen

sep­tem­ber

10sep – 10oktGehe­le dagLow Car DietGa aan de slag met ander reis­ge­drag

20sep15:30- 18:00Cam­pus Trail 2019

okto­ber

10sep – 10oktGehe­le dagLow Car DietGa aan de slag met ander reis­ge­drag

30okt16:00- 18:00Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

novem­ber

27nov16:00- 17:00Bestuurs­ver­ga­de­ring WEST

decem­ber

11dec16:00- 18:00Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring WEST

Aanmelden nieuwsbrief

Lid worden van WEST

Word ook lid van WEST! Sluit u aan bij bij­na 200 onder­ne­mers in Gro­nin­gen-West en pro­fi­teer ook van alle voor­de­len. De kos­ten voor het lid­maat­schap voor 2018 zijn slechts €150,- excl. BTW

WEST heeft ten doel de behar­ti­ging van gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van haar leden (onder­ne­mers, onder­ne­min­gen en non-pro­fit orga­ni­sa­ties) voor zover deze werk­zaam of geves­tigd zijn in de gemeen­te Gro­nin­gen ten wes­ten van de spoor­lijn Assen – Rood­e­school.

WEST streeft ernaar een ster­ke part­ner te zijn op Gro­nin­gen West, dit suc­ces wordt mede bepaald door de leden van de ver­e­ni­ging. De kos­ten voor het lid­maat­schap van WEST zijn voor 2018 vast­ge­steld op €150,- exclu­sief 21% BTW.

Als ver­e­ni­ging wil­len wij, naast belan­gen­be­har­ti­ging rich­ting bij­voor­beel­de de gemeen­te Gro­nin­gen, de leden ook con­creet voor­deel bie­den. Dit doen wij door het bor­gen van park­ma­na­ge­ment en het ini­ti­ë­ren van col­lec­tie­ve deals.

Klik hier om u aan te mel­den

WEST wil voor haar leden een ster­ke part­ner zijn in het gebied Gro­nin­gen West. Op dit moment telt de ver­e­ni­ging 185 leden en onze ambi­tie is te groei­en naar een 100% dek­kings­graad op Gro­nin­gen-West!

Bedrijvenvereniging West