Uitnodiging wedstrijd en StartUp Assist Donar 12 oktober

 

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST nodigt u graag uit voor de eer­ste thuis­wed­strijd
van Donar op don­der­dag 12 okto­ber.

Het pro­gram­ma voor deze avond is:

17.45 uur inloop met soep en een brood­je waar­na de pre­sen­ta­tie over Donar en spel­uit­leg volgt. Ver­vol­gens is de spe­lers­pre­sen­ta­tie met om 19.30 uur de aan­vang van de wed­strijd (van­af de busi­nes­s­tri­bu­ne).

Na afloop van de wed­strijd vindt er in de ruim­te ach­ter de busi­nes­s­tri­bu­ne een event plaats van Star­tUp Assist Donar met Prins Con­stan­tijn (spe­ci­aal afge­zant van Star­tup Del­ta) en Joost van Keu­len (wet­hou­der van Eco­no­mi­sche Zaken in Gro­nin­gen). Zij zet­ten zich bei­den in voor het sti­mu­le­ren van de eco­no­mie en ver­tel­len hoe over­he­den, ken­nis­in­stel­lin­gen, star­tups, finan­ciers en bedrij­ven hier­in samen kun­nen wer­ken. U bent hier­bij van har­te uit­ge­no­digd om na afloop van de wed­strijd dit event bij te wonen en de avond af te slui­ten met een busi­ness­bor­rel!

Er is een beperkt aan­tal kaar­ten beschik­baar. Rea­geer dus snel want vol=vol! Aan­mel­den kan door een mail te stu­ren naar secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl.

Graag tot don­der­dag 12 okto­ber!
Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST