De sportieve uitdaging voor echte teambuilding!

 

Op 21 janu­a­ri 2018 vindt de 3e edi­tie van De Groe­ne 4 Mijl plaats: een unie­ke win­ter­loop door natuur­ge­bied de Onlan­den onder de rook van Gro­nin­gen. Natuur­mo­nu­men­ten is een van de beheer­ders van dit gebied en daar­om betrok­ken als samen­wer­kings­part­ner en het maat­schap­pe­lij­ke doel van het eve­ne­ment. Van iede­re deel­ne­mer ont­van­gen zij €1 van het inschrijf­geld.
De Groe­ne 4 Mijl voor Bik­kels draait om het neer­zet­ten van je eigen pres­ta­tie waar je met trots op terug kunt kij­ken, maar voor­al om het bele­ven van de natuur. Dit kan zowel wan­de­lend als hard­lo­pend, als gezin en als bedrij­ven­team. Bij de Onlan­de­rij waar de start en finish plaats­vindt zijn aller­lei win­ter­se acti­vi­tei­ten voor kin­de­ren geor­ga­ni­seerd. Om de sfeer van het eve­ne­ment te proe­ven kun je hier de after­mo­vie van de Groe­ne 4 Mijl 2017 bekij­ken.

Infor­ma­tie Bedrijfs­pak­ket

Ga als bedrijf deze spor­tie­ve uit­da­ging aan en maak er met elkaar een dag van om nooit meer te ver­ge­ten, daar gaat het om! Een bedrijfs­pak­ket voor de Groe­ne 4 Mijl neem je af voor slechts € 375.-* Het pak­ket bestaat uit het vol­gen­de:

Ø 10 start­be­wij­zen (extra start­be­wij­zen €12,75 p.s.)

Ø Start­num­mer met voor­naam

Ø Kleed­ruim­te en gar­de­ro­be

Ø Ver­zor­gings­post onder­weg

Ø Dona­tie van €1 per deel­ne­mer aan Natuur­mo­nu­men­ten

Ø Mooie on- en offroad rou­te door de natuur

Ø Spe­ci­aal ont­wor­pen Groe­ne 4 mijl medail­le

Ø Finish drank­je en fruit voor iede­re deel­ne­mer

Ø Logo bedrijf op de web­si­te

Meer infor­ma­tie en aan­mel­den kan via degroene4mijl.nl