Komt u ook naar onze Ledenvergadering 29 november a.s.?

Leden­ver­ga­de­ring Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST

Te gast bij:Lode Hol­ding B.V.
Zer­ni­ke­park 16 te Gro­nin­gen

Par­ke­ren:
Er zijn meer­de­re par­keer­ter­rei­nen op de Zer­ni­ke Cam­pus. Klik hier voor een plat­te­grond van de diver­se ter­rei­nen dicht­bij Zer­ni­ke­park 16.

Pro­gram­ma 29 novem­ber:
16:45–17:00 uur:   Ont­vangst
17:00–18:00 uur:   Leden­ver­ga­de­ring
18:00–19:00 uur:   Pre­sen­ta­tie Mer­lijn Pool­man; pre­sen­ta­tie en rond­lei­ding Lode Hol­ding
19:00–20:00 uur:   Diner en afslui­ting

Agen­da Leden­ver­ga­de­ring:

 1. Ope­ning
 2.  Mede­de­lin­gen
 3. Notu­len Leden­ver­ga­de­ring van 21 juni 2017 (down­load hier: Notu­len Leden­ver­ga­de­ring d.d. 21 juni)
 4. Voort­gang Col­lec­tie­ve Sur­veil­lan­ce (BBOG)
 5. Stand van zaken retai­la­gen­da
 6. Cam­pus­ma­na­ge­ment en samen­wer­king
 7. Begro­ting 2018 (down­load hier: Con­cept­be­gro­ting 2018)
 8. Het Fonds
  – Ver­slag beoor­de­lings­com­mis­sie (down­load hier: Ver­slag Beoor­de­lings­com­mis­sie d.d. 31 okto­ber)
  – Eva­lu­a­tie Het Fonds
  – Goed­keu­ring pak­ket inge­dien­de aan­vra­gen
 9. W.v.t.t.k.
 10.  Afslui­ting

 U kunt zich hier­on­der aan­mel­den:

Fill out my onli­ne form.